spółka vof

Czym jest spółka V.O.F i co musisz o niej wiedzieć?

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad założeniem własnej spółki w Holandii? Jeśli tak, to jesteś w odpowiednim miejscu. W tym artykule dowiesz się czym jest spółka V.O.F (Vennootschap onder Firma). Dowiesz się, dlaczego warto rozważyć założenie takiej spółki, jakie są jej zalety i obowiązki, a także jakie kroki musisz podjąć, aby ją założyć. Czy jesteś gotów odkryć tajniki założenia spółki V.O.F w Holandii? Pamiętaj, że to może być kluczowy krok na drodze do realizacji Twoich przedsiębiorczych marzeń.

Czym jest spółka V.O.F?

V.O.F, czyli „Vennootschap onder Firma,” to forma spółki partnerskiej dostępna w Holandii. Jest to popularna opcja dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą w tej części Europy. 

V.O.F pozwala na założenie spółki z jednym lub wieloma partnerami, a każdy z partnerów jest odpowiedzialny za sukces firmy. To ważne, aby pamiętać, że w V.O.F nie ma minimalnego wymaganego kapitału początkowego, co oznacza, że możesz rozpocząć swoją działalność nawet z niewielkimi środkami.

Dlaczego warto założyć spółkę V.O.F w Holandii?

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego warto rozważyć założenie spółki V.O.F w Holandii, oto kilka powodów, które mogą Cię przekonać:

Elastyczna struktura

Spółka V.O.F oferuje elastyczną strukturę, co oznacza, że ​​możesz dostosować ją do swoich potrzeb. Możesz założyć V.O.F z partnerem lub z inną firmą, co daje Ci swobodę wyboru.

Łatwy proces rejestracji

Proces rejestracji V.O.F jest stosunkowo prosty i przejrzysty, zwłaszcza przy odpowiednim wsparciu np. biura rachunkowego Pegaz

Niska bariera finansowa

Brak minimalnego kapitału początkowego sprawia, że ​​założenie V.O.F jest dostępne dla osób z różnymi budżetami.

Możliwość dzielenia zysków i strat

W V.O.F zyski i straty są dzielone między partnerów, co może być korzystne w przypadku współpracy z innymi przedsiębiorcami.

Spółka V.O.F – Jakie są zalety?

Teraz gdy wiesz, dlaczego warto rozważyć założenie spółki V.O.F, przeanalizujmy główne zalety tej formy biznesu:

Wspólna kontrola

Współwłaściciele V.O.F mają pełną kontrolę nad działalnością firmy i podejmują decyzje wspólnie.

Rozdzielenie ryzyka i zysków

Rozkładanie ryzyka finansowego między partnerów może pomóc w zminimalizowaniu osobistego ryzyka.

Prosta struktura organizacyjna

V.O.F nie wymaga skomplikowanej struktury organizacyjnej ani wielu formalności.

Elastyczność w zarządzaniu

Masz swobodę w zarządzaniu firmą zgodnie z własnymi pomysłami i strategią.

Ułatwiony dostęp do rynku europejskiego

Holandia oferuje dogodne położenie geograficzne, co może ułatwić dostęp do rynku europejskiego.

Jakie są obowiązki właścicieli V.O.F?

Zanim założysz spółkę V.O.F, musisz zrozumieć również swoje obowiązki. Oto kilka kluczowych aspektów, o których musisz pamiętać:

Odpowiedzialność osobista

Właściciele V.O.F ponoszą osobistą odpowiedzialność za długi firmy, co oznacza, że ​​ich osobiste majątki mogą być zagrożone w przypadku problemów finansowych.

Rozliczenia podatkowe

Musisz regularnie składać zeznania podatkowe i płacić odpowiednie podatki w Holandii.

Księgowość i raportowanie

V.O.F musi prowadzić dokładną księgowość i raportować swoje finanse w sposób zgodny z wymogami prawa holenderskiego.

Ubezpieczenia

Warto rozważyć odpowiednie ubezpieczenia, które mogą chronić firmę przed różnym ryzykiem.

Umowy partnerskie

Zaleca się sporządzenie jasnych umów partnerskich, które określają prawa i obowiązki każdego wspólnika.

spółka vof

Jakie warunki trzeba spełnić by móc otworzyć spółkę V.O.F?

Aby otworzyć spółkę V.O.F (Vennootschap onder Firma) w Holandii, musisz spełnić kilka ważnych warunków i podjąć konkretne kroki. Oto główne warunki, które musisz spełnić:

▪ Co najmniej dwóch partnerów: Spółka V.O.F musi się składać co najmniej dwóch partnerów, którzy będą współwłaścicielami firmy. Partnerzy mogą być osobami fizycznymi lub innymi firmami.

▪ Umowa partnerska: Musisz sporządzić pisemną umowę partnerską, która określa wszystkie szczegóły dotyczące działalności spółki, w tym podział zysków i strat, obowiązki partnerów, a także zasady rozwiązywania ewentualnych sporów. Umowa ta jest kluczowym dokumentem i powinna być podpisana przez wszystkich partnerów.

▪ Unikalna nazwa firmy: Wybierz unikalną nazwę dla swojej spółki V.O.F. Upewnij się, że nazwa nie jest już zarejestrowana przez inną firmę w Holandii.

▪ Rejestracja w Izbie Handlowej (Kamer van Koophandel, KvK): Musisz zarejestrować swoją firmę w holenderskiej Izbie Handlowej. W ramach tego procesu firma otrzyma unikalny numer KVK, który jest niezbędny do prowadzenia działalności.

▪ Numer identyfikacji podatkowej (BTW -nummer): Po rejestracji w Izbie Handlowej, będziesz musiał uzyskać numer identyfikacji podatkowej  od urzędu skarbowego. Numer ten jest niezbędny do dokonywania rozliczeń podatkowych.

▪ Otwarcie konta bankowego: Zaleca się otwarcie osobistego konta bankowego dla firmy, na którym będą prowadzone transakcje finansowe.

▪ Informacje finansowe: W niektórych przypadkach możesz być poproszony o dostarczenie informacji finansowych, które mogą być wymagane w procesie rejestracji. Mogą to być dane dotyczące źródeł finansowania firmy.

▪ Ubezpieczenia: Rozważ zakup odpowiednich ubezpieczeń, które mogą chronić firmę przed różnymi ryzykami, takimi jak odpowiedzialność cywilna.

▪ Zgoda na prowadzenie działalności: Upewnij się, że nie istnieją żadne przeszkody prawne lub regulacyjne, które mogłyby uniemożliwić prowadzenie określonej działalności gospodarczej w Holandii.

▪ Rozliczenia podatkowe: Musisz być przygotowany do regularnych rozliczeń podatkowych w Holandii i płacenia odpowiednich podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak założyć spółkę V.O.F krok po kroku?

Teraz przyszedł czas, aby dowiedzieć się, jak założyć spółkę V.O.F w Holandii. Oto kroki, które musisz podjąć:

Wybierz partnera (jeśli to konieczne)

Jeśli chcesz zakładać V.O.F, musisz znaleźć partnera biznesowego, z którym będziesz współwłaścicielem.

Wybierz nazwę firmy

Wybierz unikalną nazwę dla swojej spółki i upewnij się, że jest dostępna.

Sporządź umowę partnerską

Sporządź umowę partnerską, która określa prawa i obowiązki każdego wspólnika, podział zysków i strat, oraz inne istotne kwestie.

Zarejestruj swoją firmę

Zarejestruj swoją firmę w holenderskiej Izbie Handlowej (Kamer van Koophandel).

Uzyskaj numer KvK

Po rejestracji firma otrzyma numer KvK, który jest niezbędny do prowadzenia działalności.

Otwórz konto bankowe

Otwórz osobiste konto bankowe dla firmy, na którym będziesz prowadzić transakcje finansowe związane z V.O.F.

Po rejestracji, KVK sam się kontaktuje z urzędem skarbowym,  po czym urząd sam wyśle do Ciebie pierwsze listy informacyjne.

Czy mogę założyć V.O.F samodzielnie, czy lepiej skorzystać z pomocy eksperta?

Założenie spółki V.O.F w Holandii może wydawać się skomplikowane, zwłaszcza jeśli nie jesteś zaznajomiony z miejscowymi przepisami i procedurami. Dlatego wiele osób decyduje się na skorzystanie z pomocy eksperta, takiego jak prawnik lub doradca podatkowy, który pomoże im w procesie rejestracji i zapewni, że wszystkie formalności są wypełnione poprawnie. Taką pomoc możesz otrzymać w biurze rachunkowym PEGAZ

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia spółki V.O.F?

Aby założyć spółkę V.O.F w Holandii, będziesz potrzebować następujących dokumentów i informacji:

Umowa partnerska

Jasna i kompletna umowa partnerska jest niezbędna do określenia wszystkich szczegółów dotyczących działalności V.O.F.

Dowód tożsamości

Wszyscy partnerzy muszą dostarczyć ważny dowód tożsamości.

Adres firmy

Musisz podać adres swojej firmy, który będzie używany w oficjalnych dokumentach.

Numer KVK

Numer KvK zostanie przydzielony po rejestracji w Izbie Handlowej.

Numer BTW

Musisz uzyskać numer BTW od urzędu skarbowego.

Informacje finansowe

Prawdopodobnie będziesz musiał dostarczyć informacje finansowe, w tym dane dotyczące źródeł finansowania firmy.

Co musi zawierać kontrakt współpracy w przypadku spółki V.O.F?

Umowa partnerska, czyli kontrakt współpracy w przypadku spółki V.O.F (Vennootschap onder Firma) w Holandii, jest dokumentem niezwykle ważnym i powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące współpracy partnerów oraz zasad funkcjonowania firmy. Poniżej przedstawiamy podstawowe elementy, które musi zawierać taka umowa:

▪ Dane identyfikacyjne partnerów: Umowa powinna zawierać pełne dane identyfikacyjne wszystkich partnerów, w tym imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery identyfikacji podatkowej (BTW), a także procentowy udział każdego partnera w zyskach i stratach spółki.

▪ Nazwa i siedziba firmy: W umowie należy jasno określić nazwę firmy V.O.F oraz jej dokładną siedzibę.

▪ Cel i działalność firmy: Określenie głównego celu działalności firmy oraz opis rodzaju działalności, którą będzie prowadzić V.O.F.

▪ Kapitał początkowy: Jeśli partnerzy wniosą kapitał początkowy, umowa powinna określić, ile każdy z partnerów wkłada do spółki na początek.

▪ Podział zysków i strat: Najważniejszym aspektem umowy partnerskiej jest określenie, w jaki sposób będą podzielone zyski i straty firmy między partnerów. Można to zrobić na podstawie procentowego udziału w zyskach i stratach, ale także na innych warunkach, które partnerzy uzgodnią.

▪ Obowiązki i uprawnienia partnerów: Dokładnie opisz, jakie obowiązki każdy z partnerów będzie miał w firmie oraz jakie będą ich uprawnienia. To obejmuje zarządzanie, podejmowanie decyzji, udział w działalności operacyjnej, itp.

▪ Zasady głosowania: Jeśli spółka V.O.F będzie podejmować ważne decyzje, umowa powinna zawierać zasady głosowania, które określą, jakie większości są wymagane do podejmowania różnych decyzji.

▪ Zasady wyjścia: Umowa partnerska powinna regulować kwestie wyjścia jednego lub więcej partnerów z firmy, w tym procedury sprzedaży udziałów, wycenę udziałów i inne istotne aspekty.

▪ Rozwiązywanie sporów: Warto zawrzeć klauzulę dotyczącą sposobu rozwiązywania ewentualnych sporów między partnerami, np. poprzez mediację lub arbitraż.

▪ Zasady rozliczeń finansowych: Umowa powinna zawierać informacje na temat sposobu prowadzenia księgowości, rozliczeń finansowych i udzielania informacji finansowych partnerom.

▪ Czas trwania umowy: Określ, na jaki okres czasu zostaje zawarta umowa partnerska. Może to być okres określony lub nieokreślony.

▪ Postanowienia dotyczące zmian w umowie: Warto zawrzeć klauzulę, która określa procedury i warunki wprowadzania zmian w umowie partnerskiej w przyszłości.

▪ Postanowienia ogólne: Umowa powinna zawierać również postanowienia ogólne, takie jak klauzule poufności, zabezpieczenia przed konkurencją, prawa własności intelektualnej i inne kwestie istotne dla funkcjonowania spółki V.O.F.

▪ Podpisy i daty: Na koniec umowa powinna zawierać podpisy wszystkich partnerów oraz datę podpisania dokumentu.

Spółka V.O.F – Najważniejsze rzeczy, o których musisz pamiętać

▪ V.O.F to elastyczna forma spółki partnerskiej dostępna w Holandii, która może być atrakcyjna dla przedsiębiorców.

▪ Zalety V.O.F to wspólna kontrola, rozdzielenie ryzyka i zysków, prosta struktura organizacyjna, elastyczność w zarządzaniu oraz ułatwiony dostęp do rynku europejskiego.

▪ Obowiązki właścicieli V.O.F obejmują osobistą odpowiedzialność, rozliczenia podatkowe, księgowość, ubezpieczenia i umowy partnerskie.

▪ Proces założenia V.O.F obejmuje wybór partnera (jeśli konieczny), wybór nazwy firmy, sporządzenie umowy partnerskiej, rejestrację firmy, otwarcie konta bankowego 

▪ Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z wsparcia eksperta.

▪ Istnieją również alternatywy dla V.O.F, takie jak BV i NV, jednak tutaj należy pamiętać, że w tych przypadkach obowiązują już inne warunki.

Teraz gdy znasz wszystkie kluczowe informacje dotyczące zakładania spółki w Holandii, możesz rozważyć, czy jest to odpowiedni krok dla Twojego biznesu. Pamiętaj, że każda decyzja biznesowa wymaga dokładnego przemyślenia i rozważenia własnych celów i potrzeb. Życzymy powodzenia w realizacji swoich przedsiębiorczych marzeń!

partner fiskalny

Partner fiskalny – Kim jest i jakie warunki trzeba spełnić, by nim zostać?

Kim jest partner fiskalny i jakie kryteria należy spełniać, by nim zostać? Jak wygląda proces rozliczenia podatków wraz z partnerem podatkowym i jak się do tego przygotować? Na te pytania odpowiedź znajdziesz poniżej.

Kim jest partner fiskalny (podatkowy)?

W Holandii partner podatkowy tzw. „tax partner” to osoba, która po spełnieniu określonych warunków może rozliczać podatki razem ze swoim partnerem życiowym.

Kiedy spełnione są odpowiednie warunki, takie jak wspólne zamieszkanie czy tworzenie wspólnego gospodarstwa domowego, partnerzy podatkowi mogą wybrać korzystanie z tzw. „zgłoszenia wspólnego,” czyli „gezamenlijke aangifte”.

Dzięki zgłoszeniu wspólnemu mogą oni złożyć wspólny wniosek podatkowy w Holandii, co pozwala na uwzględnienie wspólnych dochodów i odliczenia różnych ulg podatkowych, co może być bardzo korzystne.

Wspólne złożenie wniosku podatkowego może wpłynąć na wysokość podatku do zapłacenia lub ewentualny zwrot podatku.

Warto jednak zauważyć, że partner podatkowy w Holandii nie musi koniecznie oznaczać małżonka lub partnera życiowego. Może to również odnosić się do innych sytuacji, w których dwie osoby wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe i spełniają kryteria partnerstwa podatkowego.

Jakie warunki musi spełniać partner fiskalny, by został uznany przez Belastingdienst?

Według Belastingdienst, czyli holenderskiego urzędu podatkowego, aby zostać uznanym za partnera fiskalnego, muszą być spełnione pewne kryteria. 

Oto główne warunki:

 • Związek małżeński lub związek partnerski: Partnerzy fiskalni mogą być małżonkami, lub osobami pozostającymi w związku partnerskim. Związek partnerski to formalne związanie dwóch osób w Holandii, które nie są małżeństwem, ale mają zarejestrowany związek partnerski w urzędzie stanu cywilnego.
 • Wspólne zamieszkanie: Partnerzy fiskalni muszą mieszkać razem w jednym gospodarstwie domowym. Oddzielne adresy mogą uniemożliwić uznanie takiego związku.
 • Wspólne gospodarstwo domowe: Oznacza to, że partnerzy łączą swoje finanse i obowiązki domowe. Mają wspólny dostęp do środków na utrzymanie gospodarstwa, takie jak rachunki bankowe czy opłaty za mieszkanie.
 • Wspólne dzieci: Jeśli partnerzy mają dzieci, to także wpływa na kwalifikację jako partnerów fiskalnych, niezależnie od tego, czy tylko jedno z nich jest rodzicem/ prawnym opiekunem, a drugie nie ma nic wspólnego z dzieckiem, czy są rodzicami adopcyjnymi. 

Ważne jest zrozumienie, że nie każdy związek małżeński lub partnerski automatycznie kwalifikuje się jako partnerstwo fiskalne. Partnerzy muszą aktywnie brać udział w życiu partnerskim i spełniać powyższe kryteria w czasie, do którego dotyczy dany rok podatkowy.

Jeśli wątpisz, czy spełniasz warunki partnera fiskalnego, zawsze warto skontaktować się z biurem księgowym Pegaz, gdzie chętnie określimy, czy kwalifikujesz się do takiego rozwiązania. 

Kliknij w link i skontaktuj się z nami: https://www.biuropegaz.nl/kontakt/ 

Kiedy partner fiskalny nie może się dalej z Tobą rozliczać?

Partnerstwo fiskalne w Holandii może ustawać z różnych powodów. Oto kilka sytuacji, w których może to nastąpić:

 • Zakończenie związku: Jeśli małżonkowie lub partnerzy decydują się na zakończenie swojego związku poprzez rozwód, lub rozwiązanie związku partnerskiego, partnerstwo fiskalne przestaje obowiązywać od daty, w której orzeczenie sądu zostało wydane.
 • Separacja: W przypadku separacji, gdy małżonkowie lub partnerzy nadal są formalnie w związku, ale żyją oddzielnie, mogą zrezygnować z partnerstwa fiskalnego. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w holenderskim urzędzie podatkowym (Belastingdienst).
 • Zgoda na indywidualne zgłoszenie: Partnerzy fiskalni mogą zdecydować się na indywidualne zgłoszenie, jeśli nie spełniają już warunków partnerstwa fiskalnego lub nie chcą już być uznawani za partnerów fiskalnych. W takim przypadku również konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w Belastingdienst.
 • Śmierć jednego z partnerów: Partnerstwo fiskalne zostaje automatycznie zakończone w przypadku śmierci jednego z partnerów.

W przypadku ustania partnerstwa fiskalnego zaleca się skontaktować się z holenderskim urzędem podatkowym (Belastingdienst) i zgłosić tę zmianę. Może to być zrobione za pośrednictwem odpowiednich formularzy dostępnych na stronie internetowej Belastingdienst lub w lokalnym biurze urzędu podatkowego. Należy podać odpowiednią datę ustania partnerstwa, aby uniknąć niepotrzebnych korekt w zeznaniu podatkowym.

Jakie są korzyści z rozliczania podatków z partnerem fiskalnym?

Wspólne rozliczenie podatkowe w Holandii przynosi wiele korzyści dla partnerów fiskalnych. 

Oto główne zalety korzystania z tej opcji:

 • Podatek od dochodów: Partnerzy fiskalni łączą swoje dochody w jedno zgłoszenie podatkowe. To pozwala na zsumowanie dochodów obojga partnerów, co często prowadzi do niższej skali podatkowej i niższego ogólnego obciążenia podatkowego. Może to być szczególnie korzystne, gdy jedno z partnerów zarabia znacznie więcej niż drugie, a wspólne rozliczenie pozwala skorzystać z niższych progów podatkowych.
 • Odliczenia i ulgi podatkowe: Wspólne zgłoszenie podatkowe umożliwia skorzystanie z różnych odliczeń i ulg podatkowych dostępnych w Holandii. Dzięki temu partnerzy mogą obniżyć swoje zobowiązania podatkowe i zwiększyć ewentualny zwrot podatku.
 • Obciążenie na dzieci: Jeśli partnerzy mają dzieci, wspólne rozliczenie podatkowe pozwala na uwzględnienie odpowiednich ulg i zniżek podatkowych związanych z utrzymaniem dzieci. To może znacznie wpłynąć na ostateczny podatek do zapłacenia lub zwrot podatku.
 • Uproszczenie procedury: Wspólne zgłoszenie podatkowe oznacza złożenie jednego wspólnego wniosku zamiast dwóch oddzielnych. To upraszcza procedurę podatkową i oszczędza czas oraz wysiłek w porównaniu do indywidualnych rozliczeń.
partner fiskalny

Jak rozliczyć podatki wraz z partnerem fiskalnym – Krok po kroku

Rozliczenie podatkowe wraz z partnerem fiskalnym w Holandii odbywa się poprzez złożenie wspólnego wniosku podatkowego, zwyczajowo nazywanego „gezamenlijke aangifte.” Proces ten pozwala na uwzględnienie wspólnych dochodów i skorzystanie z różnych ulg podatkowych dostępnych dla par spełniających warunki partnerstwa podatkowego. 

Oto kroki, które należy podjąć w celu przeprowadzenia wspólnego rozliczenia podatkowego z partnerem fiskalnym:

 • Zbierz niezbędne dokumenty: Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku, upewnij się, że masz wszystkie potrzebne dokumenty, takie jak formularze informacyjne (jaaropgaaf) od pracodawcy, informacje dotyczące dochodów z innych źródeł, potwierdzenia ulg podatkowych, itp. Warto również zebrać dokumenty dotyczące wydatków podlegających odliczeniu, takie jak rachunki medyczne czy dokumentacja związana z opłatami za mieszkanie.
 • Zaloguj się do platformy podatkowej: Holenderski urząd podatkowy (Belastingdienst) umożliwia składanie wniosków podatkowych online za pośrednictwem swojej platformy internetowej. Zaloguj się na swoje indywidualne konto podatkowe lub załóż nowe, jeśli go jeszcze nie masz.
 • Rozpocznij wypełnianie wniosku: W formularzu wniosku podatkowego zaznacz, że składasz wspólne zgłoszenie (gezamenlijke aangifte) z partnerem fiskalnym. Wprowadź informacje dotyczące swoich dochodów i wydatków oraz wydatków i dochodów partnera.
 • Wprowadź dane partnera fiskalnego: Wprowadź wszystkie wymagane informacje dotyczące partnera fiskalnego, takie jak numer BSN (Burgerservicenummer) oraz jego dochody i wydatki. Upewnij się, że wprowadzasz poprawne dane, aby uniknąć błędów w rozliczeniu.
 • Sprawdź i przekaż wniosek: Po wypełnieniu wszystkich danych, dokładnie przejrzyj wniosek, upewnij się, że wszystkie informacje są poprawne, a następnie prześlij go elektronicznie. Można również zapisać wniosek i wrócić do niego później, jeśli potrzebujesz więcej czasu na zebranie wszystkich potrzebnych danych.
 • Odbierz potwierdzenie: Po złożeniu wniosku, otrzymasz potwierdzenie od Belastingdienst, które potwierdzi przyjęcie wniosku. W razie potrzeby urząd może poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów w celu zweryfikowania informacji w zgłoszeniu.

Warto pamiętać, że terminy składania wniosków podatkowych w Holandii różnią się w zależności od rodzaju dochodów i sytuacji finansowej. Dlatego zaleca się wcześniejsze wypełnienie wniosku podatkowego, aby uniknąć kary za opóźnienie. 

Partner fiskalny w Holandii – Podsumowanie

Chcesz zacząć rozliczać się z partnerem fiskalnym? Skontaktuj się z nami. Chętnie wyjaśnimy Ci, czy Ty jak i Twój partner spełniacie kryteria respektowane przez holenderski urząd skarbowy oraz pokażemy, w jaki sposób rozliczyć podatek. 

Kliknij w link i skontaktuj się z nami: https://www.biuropegaz.nl/kontakt/ 

Jak założyć firmę budowlaną

Jak założyć firmę budowlaną i skutecznie ją prowadzić?

Branża budowlana w Holandii od wielu lat jest sektorem, w którym niezmiennie brakuje wykwalifikowanych pracowników. Nierzadko chcąc wykonać na przykład remont mieszkania, trzeba liczyć się z długim okresem oczekiwania gdyż kalendarze renomowanych firm zapełnione są już na długie miesiące! Jest to dobra wiadomość dla osób pragnących rozpocząć własną działalność w branży budowlanej. Nawet jeśli nie posiadasz formalnych dyplomów, ale możesz pochwalić się odpowiednim doświadczeniem, istnieją dla Ciebie możliwości by rozwinąć budowlane skrzydła. Pokażemy Ci w kilku krokach jak założyć firmę budowlaną z głową, by o niczym nie zapomnieć.

Dowiedz się:

 1. O czym musisz pomyśleć zanim założysz swoją firmę budowlaną,
 2. Jak założyć firmę budowlaną – Rejestracja
 3. Jakie materiały i narzędzia będą Ci potrzebne,
 4. Leasing jako możliwość sfinansowania zakupu narzędzi i maszyn,
 5. O jakich ubezpieczeniach warto pomyśleć pracują w branży budowlanej,
 6. Jak prowadzić księgowość i administrację własnej firmy budowlanej.

1. O czym musisz pomyśleć zanim założysz swoją firmę budowlaną?

Gratulacje! Bierzesz swój los w swoje ręce i zaczynasz własną działalność w branży budowlanej! Zanim zarejestrujesz swoją firmę, warto byś sporządził plan biznesowy. Jest on narzędziem, które pomoże Ci zorientować się jakie są Twoje możliwości, plany i ambicje a przez to 

stanie się swoistym kompasem prowadzącym Cię do celu.

Może on być tak rozbudowany lub tak krótki jak chcesz i możesz w nim ująć takie zagadnienia jak:

 • Twój kapitał początkowy
 • Forma prawna działalności: zwykle jest to na początek firma jednoosobowa -zzp lub franczyza istniejącej firmy, 
 • Inwentaryzacja posiadanego już i potrzebnego sprzętu i narzędzi,
 • Twoja pozycja na rynku- jakie masz kwalifikacje, jakie usługi chcesz oferować, jaką masz konkurencję,
 • Jakie ewentualne dyplomy czy certyfikaty mogą być Ci potrzebne,
 • Stawka godzinowa,
 • Jak chcesz się reklamować i jakie środki chcesz na to przeznaczyć,
 • I inne.

2. Jak zarejestrować swoją działalność w branży budowlanej?

Aby zarejestrować swoją działalność, musisz wypełnić formularz na stronie Izby Handlowej (Kamer van Koophandel, KvK) a następnie umówić się na spotkanie w oddziale Izby. Zabierz ze sobą dowód tożsamości i przygotuj się na pytania o nazwę i adres firmy, jej formę prawną (np.działalność jednoosobowa zzp) oraz zakres działalności firmy. Jednorazowo będziesz musiał uiścić opłaty. 

Są to:

 • Opłata za wpis do Rejestru Handlowego w wysokości 75€,
 • Opłata za uwierzytelniony wyciąg z Rejestru Handlowego w wysokości 16,90€ (przyda Ci się on jeśli będziesz ubiegał się na przykład o pożyczkę).

Izba Handlowa przekazuje Twoje dane do Urzędu Skarbowego (Belastingdienst) i jeśli on uzna, że jesteś przedsiębiorcą dla celów podatku VAT,  w ciągu 5 dni otrzymasz numer identyfikacji podatkowej.

I to wszystko, jesteś gotowy aby rozwinąć firmowe skrzydła!

Jak założyć firmę budowlaną

3. Jakie materiały i narzędzia będą Ci potrzebne?

  Pracując na własny rachunek, sam musisz zatroszczyć się o potrzebny sprzęt, narzędzia i materiały. Jeśli część narzędzi już posiadasz, możesz je przy starcie swojej firmy wliczyć do kosztów po ich OBECNEJ wartości rynkowej- czyli w kwocie, jaką byś za nie otrzymał, gdybyś teraz chciał je sprzedać. Przy zakupie nowego sprzętu i narzędzi  pamiętaj o zachowaniu faktur i paragonów: będą Ci one potrzebne do rozliczenia kosztów prowadzenia działalności. 

Jakie narzędzia i sprzęt są w Twoim przypadku niezbędne, zależy w dużej mierze od zakresu Twoich usług. Początkowo na pewno potrzebne Ci będą środki ochrony osobistej oraz na przykład furgonetka do przewozu materiałów. Pozostały brakujący sprzęt zakupisz stopniowo w zależności od potrzeb.

Materiały budowlane najkorzystniej kupisz w dużych firmach sprzedających je hurtowo – po konkurencyjnych cenach i często z dostawą na miejsce Twojej pracy, co pomoże Ci zaoszczędzić na kosztach transportu. Nie zapomnij, że zawsze warto negocjować!

Już nawet 5-10% dodatkowego rabatu to ekstra zysk dla Twojego portfela.

4. Leasing jako możliwość sfinansowania zakupu narzędzi i maszyn

Maszyny i narzędzia budowlane nie są tanie. W wypadku gdy- zwłaszcza będąc początkującym przedsiębiorcą- nie chcesz lub nie jesteś w stanie kupić potrzebnego sprzętu od razu,  z pomocą może przyjść Ci leasing. 

W zależności od rodzaju umowy, bądź bierzesz dany sprzęt w użytkowanie, bądź stajesz się jego właścicielem. W zamian za to płacisz miesięcznie firmie leasingowej kwotę wyszczególnioną w umowie. Największą korzyścią takiego systemu jest to, że nie blokujesz zasobów własnych lokując je w sprzęcie i zachowujesz większą finansową operacyjność. Jaka forma leasingu jest najkorzystniejsza w Twojej sytuacji dowiesz się zasięgając porady fachowców.

5. O jakich ubezpieczeniach warto pomyśleć pracując w branży budowlanej?

Słyszałeś może takie powiedzenie: przezorny zawsze ubezpieczony? 

Dotyczy to zwłaszcza branży budowlanej, a więc warto zastanowić się, jakie ryzyko będziesz ponosić w codziennej pracy i zawczasu pomyśleć, jak je zminimalizować.

Przykładami bezpieczeń, jakie mogą być Ci przydatne, są:

 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej (bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering): pokrywa ono koszty powstałe w wyniku powstania szkód materialnych,
 • Ubezpieczenie od szkód i kradzieży materiałów oraz maszyn,
 • Ubezpieczenie montażu (Construction All Risks, ubezpieczenie CAR): ubezpieczenie montażu obejmuje uszkodzenia wszystkiego, nad czym „pracujesz”. Na przykład szkody wyrządzone przez Ciebie w domu, w którym wykonujesz pracę. Istnieją różne rodzaje ubezpieczeń montażowych z różnymi zakresami ochrony.
 • Ubezpieczenie od niezdolności do pracy: na wypadek (długotrwałej) choroby lub niezdolności do pracy. Wysokość premii zależna jest od wielu czynników takich jak np.wiek, zakres własnego ryzyka, czy wysokość świadczenia, jakie chciałbyś otrzymać.

Uwaga: część z tych ubezpieczeń może być wymagana przez organizacje branżowe lub zleceniodawców. Ponadto warto wiedzieć, że firmy ubezpieczeniowe oferują często pakiety łączone, dzięki czemu potrzebne Ci ubezpieczenia zawrzesz w korzystnej cenie!

6. Jak prowadzić księgowość i administrację własnej firmy budowlanej?

Księgowość i administracja to zwykle to, co budowlane tygrysy lubią najmniej. Niestety, jako właściciel firmy budowlanej jesteś zobowiązany prowadzić administrację finansową i administrację pracy. Nie musi to jednak być trudne!

Masz ku temu następujące możliwości:

 1. Administracja finansowa to głównie faktury i paragony dotyczące zakupu i sprzedaży. Tu możesz:
 • prowadzić ją sam, na przykład za pomocą arkusza kalkulacyjnego takiego jak Excel,
 • prowadzić ją korzystając z systemu księgowego w sieci (uważaj, by wybrać taki, który pasuje do rodzaju Twojej działalności),
 • zlecić prowadzenie administracji finansowej księgowemu.
 1. Administracja pracy to na przykład sporządzanie ofert, rejestracja pracy czy planowanie spotkań z klientami. Przeważnie są to zadania, których nie możesz zlecić osobom trzecim- musisz zrobić to sam. Możliwe opcje to:
 • w arkuszu kalkulacyjnym – na przykład w Excelu,
 • w systemie online- tu istnieją nawet pakiety stworzone specjalnie dla branży budowlanej.

Mamy nadzieję, że udało nam się pokazać Ci, że rozpoczęcie własnej działalności w branży budowlanej nie jest trudne i że można to zrobić z głową tak, by skutecznie ją prowadzić. Wierzymy, że dobre przygotowanie to połowa sukcesu!

Nasi doświadczeni doradcy służą pomocą w kwestiach związanych z rejestracją firmy, a także z przyjemnością poprowadzą jej księgowość, tak abyś Ty mógł nie martwić się o to czy o niczym nie zapomniałeś oraz mógł całą swoją energię poświęcić na zawodowy rozwój. 

Jeśli masz pytania czy wątpliwości, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami już dzisiaj! Kliknij TUTAJ! Czekamy na Twój telefon lub kontakt mailowy. 

Jak obliczyć stawkę godzinową

Jak obliczyć stawkę godzinową jako osoba pracująca na własny rachunek (ZZP): plan krok po kroku

Nie tylko początkujący ale też i doświadczeni przedsiębiorcy ZZP zmagają się z odpowiedzią na pytanie, jak ustalić własną stawkę godzinową. Jednakże jest to jedna z pierwszych kwestii interesujących potencjalnego klienta więc warto zawczasu być na to przygotowanym!

  Właściwa stawka godzinowa nie jest za wysoka przez co mógłbyś stracić klienta na rzecz konkurencji. Nie jest też zbyt niska- nie po to zaczynałeś przecież pracę na własny rachunek, żeby martwić się o to jak związać koniec z końcem! Ustalenie odpowiedniej stawki godzinowej nie musi być trudne. 

W naszym artykule pokażemy Ci jak obliczyć stawkę godzinową.

A więc do dzieła!

Krok 1: Oblicz swoje koszty.

Jako przedsiębiorca masz do czynienia z kosztami prowadzenia firmy. Są to nie tylko koszty początkowe i koszty rozruchu, ale też te cyklicznie powracające takie jak na przykład koszty wynajmu pomieszczeń biurowych. 

Przykładowe koszty prowadzenia firmy to:

 • koszty administracyjne,
 • koszty telefonu firmowego,
 • koszty pojazdów firmowych,
 • koszty wynajmu,
 • koszty ubezpieczeń firmowych i emerytalnych,
 • koszty reprezentacyjne,
 • rezerwa na nieprzewidziane wydatki,
 • i inne.

Dodatkowo musisz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na poczet  podatku dochodowego (według Belastingdienst rozsądnie jest wyjść z założenia, że będzie to około ⅓ Twojego dochodu) oraz 5,43% na zależną od dochodów składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Krok 2:  Ustal jaka kwota netto potrzebna jest Ci miesięcznie na życie.

Będzie to kwota do której musisz wliczyć:

 • koszty własnego utrzymania (wynagrodzenie),
 • 8% dodatku urlopowego,
 • kwotę, którą chcesz odłożyć na przykład na poczet oszczędności lub emerytury.
Jak obliczyć stawkę godzinową

Krok 3: Ustal ile dni w roku możesz/ chcesz pracować.

Uznaje się, że na pełnym etacie po odliczeniu na przykład niedziel czy dni ustawowo wolnych od pracy  przepracujesz około 260 dni w roku. Jeśli w ciągu roku będziesz mieć 30 dni urlopowych, ostatecznie da to 230 dni czyli 1840 godzin pracy. Część z tego czasu poświęcisz na przykład na administrację, księgowość,  reklamę i tym podobne. Mniej więcej 50-60% czasu pracy to godziny płatne gdzie faktycznie będziesz generować przychód i to właśnie będzie podstawą do określenia Twojej stawki godzinowej.

Krok 4:  Wylicz swoją stawkę godzinową opierając się na kwotach z kroków 1 i 2.

Jak to zrobić, pokażemy na bazie przykładu użytego na stronie KvK.

 • Wyliczyłeś, że Twoje koszty wyniosą 11 150€.
 • Chcesz mieć miesięczny dochód 1750€ netto, co daje 21 000 rocznie. Do tej kwoty wliczasz 8% na poczet urlopu: 1 680 €. Potrzebny Ci więc będzie (po odliczeniu podatku dochodowego) roczny dochód w kwocie 22 680€.
 • Aby osiągnąć dochód w takiej kwocie, musisz wygenerować zysk netto w wysokości 35 124 € (dochody+ podatki)
 • Dodaj do siebie koszty prowadzenia działalności i potrzebnego zysku netto. W naszym przykładzie to 11 150+ 35 124= 46 274€. To kwota obrotu, jaka będzie Ci potrzebna.
 • Będąc początkującym przedsiębiorcą możesz założyć, że płatnych będzie 50% z Twoich 1840 godzin pracy. To 920 godzin. Stawkę godzinową wyliczysz dzieląc kwotę potrzebnego obrotu (946 274€) przez liczbę płatnych godzin (920). Daje to stawkę godzinową w wysokości 51€.

Krok 5. Przyjrzyj się branży, w której działasz.

Jeśli nie wiesz, jak obliczyć stawkę godzinową to w tym celu konieczne jest przeprowadzenie badania rynku. Jak kształtują się przeciętne stawki godzinowe w Twojej branży? Czy więcej firm oferuje te same usługi? Czy jest coś co sprawia, że Twoja oferta jest wyjątkowa? 

Jeśli wyróżniasz się na rynku oferując produkty lub usługi które są unikalne lub posiadasz duże doświadczenie w swojej branży, możesz ustalić stawkę godzinową wyższą niż przeciętna. Jeżeli natomiast nie masz takiej przewagi nad konkurencją, a dodatkowo jesteś jednym z wielu przedsiębiorców ubiegających się o tą sama grupę klientów, rozsądnym może być zbytnio nie odbiegać od aktualnych stawek- oczywiście o ile to możliwe w Twojej sytuacji.

Określenie stawki godzinowej w pracy na własny rachunek (ZZP) nie jest proste. Nie bez powodu mają z tym kłopot nie tylko początkujący przedsiębiorcy! Mamy nadzieję, że dzięki naszemu planowi podejmiesz się tego zadania z pewnością, że zrobisz to poprawnie i że o niczym nie zapomnisz! 

A jeśli szukasz profesjonalnego biura księgowego do pomocy w założeniu działalności oraz kompleksowej obsługi administracji swojej firmy- nasi doświadczeni specjaliści są do Twojej dyspozycji, więc nie czekaj i skontaktuj się z nami już dziś!  
Kliknij TUTAJ i skontaktuj się z nami!

klient nie płaci faktury

Co zrobić, gdy klient nie płaci faktury?

Prowadzisz firmę i spotykasz klientów, którzy zwlekają z opłaceniem faktur, a czasami zupełnie unikają kontaktu, prawdopodobnie licząc na to, że zapomnisz lub sprawa się przedawni? Co w takiej sytuacji zrobić? Przeczytaj wpis i poznaj 10 sposobów na odzyskanie pieniędzy, gdy klient nie płaci faktury. od lienta, który nie zapłacił za fakturę.

Czy brak rozliczeń faktur w terminie to faktycznie problem?

To zależy od wielu czynników, takich jak branża, rodzaj towarów lub usług, czy wielkość firmy. Jednakże, w niektórych branżach opóźnienia w płatnościach lub brak zapłaty za faktury są częstym problemem. 

Według raportu European Payment Report 2021:

 • 38% firm w Europie doświadczyło opóźnień w płatnościach w 2020 roku
 • 17% firm miało problemy z niewypłacalnymi klientami

A to nie koniec problemów, ponieważ zwlekanie z egzekucją należności nie działa na Twoją korzyść.

Czy niezapłacona faktura ulega przedawnieniu?

Tak, niestety niezapłacona faktura ulega przedawnieniu. Zgodnie z holenderskim prawem, roszczenia z tytułu umów cywilnoprawnych ulegają przedawnieniu po upływie określonego czasu. 

Dla wierzytelności: 

 • Wynikających z umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług oraz umowy o dostawę towarów termin przedawnienia wynosi 3 lata.
 • W przypadku umów zawartych między przedsiębiorcami termin ten wynosi 4 lata.

Oznacza to, że jeśli klient nie zapłacił za fakturę i minęło już 3 lata od terminu płatności, to wierzyciel nie ma już prawa dochodzić swojego roszczenia w sądzie. Jednak przedawnienie nie oznacza, że wierzyciel nie może dochodzić swojego roszczenia w ogóle. Może on nadal próbować odzyskać pieniądze od dłużnika, ale już tylko na drodze polubownej, np. poprzez negocjacje lub windykację. Dlatego tak ważne jest podjęcie kroków, które pozwolą Ci odzyskać pieniądze, jak najszybciej.

Klient nie płaci faktury – 10 sposobów na spóźnialskich

Sytuacja, w której klient nie płaci za fakturę, jest frustrująca dla przedsiębiorcy. Co gorsza, w przypadku małych firm może być swoistym “być albo nie być”, ponieważ decyduje o zachowaniu płynności finansowej. 

Dlatego poniżej przedstawiamy 10 sposobów na odzyskanie pieniędzy od klienta, który nie zapłacił za fakturę, by kolejno przejść do rozpisania 5 najskuteczniejszych metod egzekucji należności.

Oto 10 sposobów na odzyskanie pieniędzy od klienta:

 1. Wysłanie e-maila z prośbą o uregulowanie długu – to mniej formalny sposób na przypomnienie o niezapłaconej fakturze.
 2. Skorzystanie z usług faktoringowych – to sprzedaż faktury firmie faktoringowej w zamian za gotówkę.
 3. Wysłanie wezwania do zapłaty – to formalne żądanie zapłaty długu. Można je wysłać samodzielnie lub skorzystać z usług biura księgowego 
 4. Wysłanie listu poleconego z potwierdzeniem odbioru – to kolejne formalne żądanie zapłaty. Wysłanie takiego listu potwierdza, że klient został poinformowany o swoim długu.
 5. Skorzystanie z usług windykacyjnych – to firma zajmująca się odzyskiwaniem długów. 
 6. Skorzystanie z pozwu – to droga sądowa, która może prowadzić do przymusowego odzyskania pieniędzy od klienta.
 7. Zawarcie ugody – to porozumienie między przedsiębiorcą a dłużnikiem, które określa warunki spłaty długu.
 8. Zablokowanie rachunku bankowego dłużnika – to sposób na przymusowe odzyskanie długu poprzez zablokowanie rachunku bankowego klienta.
 9. Skorzystanie z pomocy komornika sądowego – to osoba uprawniona do wyegzekwowania długu.
 10. Skorzystanie z pomocy adwokata – to specjalista w dziedzinie prawa, który może pomóc w odzyskaniu długu poprzez skorzystanie z różnych narzędzi prawnych.

Jak widzisz, masz kilka opcji. A poniżej pokazujemy krok po kroku, jak zachować się w przypadku nieuczciwych klientów.

klient nie płaci faktury

5 kroków do odzyskania należności za nieopłacone faktury przez klienta

Ułożyliśmy je według chronologii praktyk w taki sposób, by już na samym początku nie wyprowadzać “najsilniejszych dział”, ponieważ możliwe, że zwykłe przypomnienie rozwiąże problem. Jeśli jednak klient nadal unika kontaktu, można przejść do kroków kolejnych.

1. Kontakt z dłużnikiem

W pierwszej kolejności powinniśmy skontaktować się z dłużnikiem i przypomnieć mu o nieuregulowanej fakturze. Warto to zrobić drogą mailową lub telefoniczną. Przed rozmową warto się do niej przygotować, np. sprawdzić szczegóły dotyczące faktury, takie jak jej numer czy datę wystawienia. W trakcie rozmowy warto poinformować dłużnika, że termin zapłaty minął i że oczekujemy na uregulowanie zadłużenia. Można również przypomnieć o konsekwencjach braku zapłaty – na przykład, że zostanie wysłane wezwanie do zapłaty.

2. Zastosuj karne odsetki

Jeśli klient nie ureguluje swojego zadłużenia, możesz zastosować karne odsetki za zwłokę. Ich wysokość powinna wynikać z umowy lub regulaminu Twojej firmy. Pamiętaj jednak, że nie możesz naruszać obowiązujących przepisów prawa, które określają maksymalną wysokość odsetek.

3. Wysłanie wezwania do zapłaty

Jeśli dłużnik nie odpowiada na prośby o uregulowanie faktury, warto wysłać mu wezwanie do zapłaty. Wezwanie to musi spełniać określone wymogi prawne, dlatego najlepiej skorzystać z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej. Wezwanie musi zawierać dokładne dane dotyczące zadłużenia, terminu zapłaty oraz informację o tym, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z braku zapłaty.

4. Skorzystanie z pomocy firmy windykacyjnej

Jeśli wezwanie do zapłaty nie przynosi skutku, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej. Firma windykacyjna zajmie się odzyskaniem zadłużenia w imieniu naszej firmy. Pracownicy takiej firmy dysponują wiedzą oraz narzędziami, które pozwalają im na skuteczne odzyskiwanie pieniędzy.

5. Wniesienie sprawy do sądu

Jeśli dłużnik nie reaguje na żadne próby kontaktu i windykacji, można rozważyć wniesienie sprawy do sądu. W przypadku wygranej dłużnik będzie zobowiązany do uregulowania długu wraz z kosztami sądowymi. Należy jednak pamiętać, że wnoszenie sprawy do sądu to proces długotrwały i kosztowny.

Co robić, gdy klient nie płaci faktury – Podsumowanie

Egzekucja należności za nieopłacone faktury to stresujące zadanie dla pokrzywdzonego przedsiębiorcy. Pomimo niesprawiedliwości i tak w ludzkiej naturze głęboko zakorzenione jest to, by odwlekać lub zaniechać prób sądowej egzekucji, bo jest to bardzo problematyczne. Ale na szczęście nie musisz się tym zajmować w pojedynkę. W biurze Pegaz chętnie zdejmiemy z Ciebie ciężar gatunkowy egzekucji należności i odzyskamy pieniądze.

Potrzebujesz takiej pomocy?

Kliknij TUTAJ i skontaktuj się z nami!

deklaracja podatkowa

Jak prawidłowo złożyć deklarację podatkową za rok 2022 w Holandii?

Okres rozliczeniowy już niebawem! W Holandii rozpoczyna się on dokładnie 1 marca. Każdy, kto podejmował legalną pracę w tym kraju, ma prawo starać się o zwrot nadpłaconego podatku. Jak to zrobić, od czego zacząć, jakie dokumenty są do tego potrzebne? Wszystkiego  dowiesz się z naszego najnowszego wpisu. Zapraszamy serdecznie do lektury, po której deklaracja podatkowa nie będzie miałą przed Tobą tajemnic.

Z artykułu dowiesz się między innymi:

 • Czy wszyscy muszą rozliczać się  z podatku w Holandii?
 • Jak należy złożyć zeznanie podatkowe, gdy posiadasz meldunek w Holandii przez cały rok?
 •  Co w przypadku gdy byłeś zameldowany w Niderlandach tylko przez kilka miesięcy?
 • Komu i do czego jest potrzebne zaświadczenie o dochodach z Polski?
 • Jakie terminy składania zeznań podatkowych obowiązują w Holandii?
 • Złożyłeś zeznanie podatkowe i co dalej?

Czy wszyscy muszą rozliczać się  z podatku w Holandii?

Do złożenia deklaracji podatkowej jest zobowiązany, każdy kto podejmował legalna prace na terenie Holandii.

Bez względu na to, ile trwało zatrudnienie oraz jaki dochód osiągnąłeś – powinieneś rozliczyć się z Belastingdienst, czyli holenderskim Urzędem Skarbowym.

W przypadku gdy:

 • otrzymasz pismo z Belastingdienst z zaproszeniem do złożenia deklaracji podatkowej.
 • dopłata do podatku jest równa lub wyższa od 49 euro
 • oczekujesz zwrotu nadpłaconego podatku, czyli w momencie, gdy prognozowany zwrot podatku przekracza 16 euro. 

Masz obowiązek rozliczenia podatku dochodowego w Holandii!

Jak należy złożyć zeznanie podatkowe w przypadku, gdy posiadasz meldunek w Holandii przez cały rok?

Do rozliczenia podatku dochodowego w Holandii pierwszym i najważniejszym dokumentem  jest Jaaropgaaf. Jest to zapis Twoich rocznych przychodów brutto wraz z uwzględnieniem odprowadzonego do Urzędu Skarbowego podatku oraz składek pracowniczych, zdrowotnych i społecznych.

Powinieneś otrzymać go od swojego pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony w poprzednim roku podatkowym najpóźniej do połowy lutego.

Jeżeli korzystałeś w minionym roku z jakichkolwiek świadczeń socjalnych z UWV ( zasiłku dla bezrobotnych, macierzyńskiego lub chorobowego) to przygotuj także Jaaropgaaf z UWV (holenderskiego Urzędu Pracy). Dlatego iż wszystkie zasiłki przyznane przez holenderski Urząd Pracy są traktowane jako dochód.

Co będzie Ci potrzebne do złożenia deklaracji podatkowej?

Jeśli posiadasz hipotekę, przygotuj następujące dokumenty:

 • WOZ waarde – to wartość rynkowa Twojego mieszkania. Dane te znajdziesz m.in. na wydruku podatku, który otrzymujesz rokrocznie z gminy (Gemeentelijke belastingen za poprzedni rok). Możesz to też sprawdzić online na stronie Twojej gminy przy użyciu DigiD code. Wszystkiego o WOZ dowiesz się z wcześniejszego wpisu! Kliknij TUTAJ i przejdź do artykułu.
 • Jaaroverzicht – z banku lub instytucji finansującej kredyt hipoteczny.
 • Notariele overzicht kosten – w przypadku zakupu lub sprzedaży mieszkania jest to zestawienie kosztów od notariusza.

 Pozostałe niezbędne dane:

 • Twoje dane osobowe
 • Twój numer BSN oraz numer Twojego partnera i dzieci
 • DigiD Twój i Twojego partnera fiskalnego, jeśli rozliczacie się wspólnie
 • Informacje o posiadaniu dzieci, męża/żony oraz miejscach ich pobytu
 • Okres zatrudnienia w Holandii – pamiętaj, aby poprawnie sumować okresy pracy z wszystkich miejsc zatrudnienia
 • Numer Twojego konta bankowego – pamiętaj, aby uniknąć problemów i zbędnej zwłoki, powinieneś podać prawidłowy numer swojego rachunku bankowego do Urzędu Skarbowego. Możesz to zrobić online na stronie Belastingdienst, jeśli posiadasz DigiD code i Twoje konto zostało założone w holenderskim banku. Dowiedz się wszystkiego o DigiD code i Kliknij TUTAJ

UWAGA! Bardzo ważne jest, abyś pamiętał, że Belastingdienst  wypłaca zwrot tylko na konto bankowe podatnika, nie ma możliwości przekierowania go na konto osoby trzeciej. 

Jeśli konto, na które chcesz uzyskać zwrot, nie jest holenderskie, musisz dołączyć następujące dokumenty:

 • Kopia Twojego dowodu osobistego lub paszportu
 • Wyciąg z rachunku bankowego za ostatni miesiąc – musi być na nim widoczne Twoje imię i nazwisko, numer konta oraz data wydruku. Tylko wtedy Belastingdienst zweryfikuje, czy rachunek należy do Ciebie. Na każdym załączniku napisz swój numer BSN.

W swoim zeznaniu możesz uwzględnić następujące ulgi podatkowe: 

 • koszty kredytu  hipotecznego- odsetki.
 • koszty związane  ze zdrowiem, ale tylko te, które nie zostały zwrócone przez ubezpieczyciela.
 • darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego.
 • koszty  związane z utrzymaniem osoby niepełnosprawnej.
 • koszty związane z alimentami na byłego partnera

WAŻNE! Pamiętaj,że  aby móc to zrobić potrzebne są dowody wpłaty! 

Oczywiście, wyżej wymienione ulgi podatkowe, z których możesz skorzystać to nie wszystko, jest ich dużo więcej. Dlatego zawsze warto zapytać  specjalistę, jakie odliczenia Tobie przysługują. W ten sposób możesz wiele zyskać.

Kliknij TUTAJ i napisz do nas, a my niezwłocznie zajmiemy się Twoim rozliczeniem!

Sprawdzimy dokładnie Twoją sytuację i pomożemy Ci złożyć zeznanie podatkowe prawidłowo, szybko i z jak największą korzyścią dla Ciebie. 

Co w przypadku, gdy byłeś zameldowany w Niderlandach tylko przez kilka miesięcy?

Jeśli należysz do osób, które część roku są zameldowane w Holandii, a resztę w innym państwie, aby móc ubiegać się o zwrot podatku powinieneś, przedstawić zaświadczenie o dochodach z państwa zamieszkania. Do prawidłowego rozliczenia podatku potrzebna jest również data meldunku, bądź data wymeldowania z holenderskiej gminy. 

W takim przypadku, abyś mógł złożyć zeznanie podatkowe w Holandii i otrzymać zwrot podatku powinieneś:

 • Rozliczyć się z polskim Urzędem Skarbowym. Nawet w przypadku braku dochodów w Polsce, każda osoba zameldowana w tym kraju i otrzymująca dochód z Holandii (lub innego kraju) ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w polskim Urzędzie Skarbowym.
 • Pobrać z polskiego Urzędu zaświadczenie o dochodach osiągniętych w danym roku podatkowym.

WAŻNE! Dzięki zaświadczeniu otrzymanemu z polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach pod pewnym warunkiem możesz rozliczyć się w Holandii jako rezydent zagraniczny, któremu mogą przysługiwać takie same ulgi podatkowe, jak rezydentom holenderskim. Na podstawie takiego zaświadczenia z Polski jesteś w stanie udokumentować, że np. m.in. 90% Twoich dochodów została opodatkowana w Holandii, wtedy możesz liczyć na zwrot podatku wyższy nawet o kilkaset euro. W przypadku, gdy nie posiadasz żadnych dochodów w kraju, gdzie jesteś zameldowany lub procentowo jest on bardzo niski, wtedy zwrot podatku w Holandii może się zwiększyć nawet o około €540.

 • Wysłać pobrane zaświadczenie do holenderskiego Urzędu Skarbowego.     Od 2016 roku w Holandii weszło prawo, które nakazuje przedstawienie zaświadczenia o dochodach z kraju pochodzenia dla osób niezameldowanych lub zameldowanych tylko przez dany okres w roku w Holandii.
deklaracja podatkowa

Jakie terminy składania zeznań podatkowych obowiązują w Holandii?

 • Jeżeli jesteś zameldowany na terenie Holandii przez cały rok, masz czas na złożenie deklaracji podatkowej od 1 marca do 1 maja.
 • Jeżeli nie posiadasz meldunku w Niderlandach lub byłeś zameldowany tylko przez jakąś część roku, czas na złożenie deklaracji podatkowej masz do 1 lipca.
 • W przypadku, gdy nie posiadałeś meldunku w Holandii w danym roku podatkowym, możesz to zrobić nawet do 5 lat wstecz.

Co w przypadku, gdy spóźnisz się z dostarczeniem zeznania do urzędu?

W przypadku nie rozliczenia się z podatku w terminie Urząd Skarbowy wyśle Ci  pismo przypominające o rozliczeniu Herinnering – w takim wypadku masz 10 dni od otrzymania pisma na rozliczenie się z podatku z Holandii. Jeśli jest brak reakcji z Twojej strony, Urząd Skarbowy wyśle kolejne pismo Aanmaning, w który naliczy dodatkową kwotę za niewywiązanie się z terminu rozliczenia.

W sytuacji dalszej bierności  otrzymasz  mandat narzucony po rozliczeniu przez inspektora podatkowego Na Ordering Aanslag.

WAŻNE! W Holandii za niezłożenie zeznania podatkowego grożą kary finansowe w wysokości od 385 do 5.278 euro!

WSKAZÓWKA! Warto pamiętać, że lepiej rozliczać się ze swoim partnerem życiowym/fiskalnym, z którym tworzysz tzw. gospodarstwo domowe ( jesteście zameldowani pod jednym adresem). Jeśli Twój  partner fiskalny posiada niskie dochody lub żadne, może on/ona przy rozliczeniu wspólnym ubiegać się w Holandii o wypłatę ulgi podatkowej tzw. algemene heffingskorting.

Złożyłeś zeznanie podatkowe i co dalej?

Po wysłaniu  zeznania podatkowego  do holenderskiego Urzędu Skarbowego pozostaje Ci cierpliwie czekać na wystawienie przez Belastingdienst decyzji – AANSLAG

W Holandii możesz otrzymać dwa rodzaje decyzji:

Voorlopige Aanslag (decyzja tymczasowa) – jest najczęściej wystawiana do 3 miesięcy, jednak nie jest to decyzja ostateczna.

Definitieve Aanslag (decyzja definitywna) – jest to decyzja ostateczna i Urząd Skarbowy ma prawo wystawić ją w czasie późniejszym niż 3 miesiące (czas oczekiwania na decyzję ostateczną może wynosić maksymalnie 3 lata, liczone od dnia złożenia wniosku).

Jeżeli po otrzymaniu definitywnej decyzji nie zgadzasz się z nią, masz zawsze prawo  do 6 tygodni od daty wystawienia decyzji złożyć odwołanie Bezwaar Tegen Definitieve Aanslag.

Jeżeli czekasz na decyzję podatkową zbyt długo i zaczynasz się niecierpliwić, możesz skontaktować się z Belastingdienst. W ten sposób upewnisz się, czy zeznanie podatkowe zostało  prawidłowo złożone, gdyż może  okazać się, że:

 • dane osobowe były błędne lub niekompletne.
 • brakowało niektórych dokumentów.
 • został złożony zły formularz

W takiej sytuacji Belastingdienst wyśle Ci dodatkowo formularz, który powinieneś prawidłowo wypełnić oraz ewentualnie dołączyć brakujące dokumenty.

Aby poprawnie uzupełnione zaświadczenia o Twoich dochodach w jak najkrótszym czasie dotarły do holenderskiego Urzędu Skarbowego, możesz to zadanie powierzyć nam – specjalistom.

Biuro Pegaz działa na terenie całej Holandii. Bez względu na lokalizację Twoją czy Twojej Firmy możesz skorzystać z naszych usług. Nie zwlekaj do ostatniej chwili.

Już teraz możesz nam zlecić online przygotowanie Twojego zeznania podatkowego za rok 2022!

Kliknij TUTAJ i skontaktuj się z nami!

voorlopige aanslag

Co to jest voorlopige aanslag?

Założyłeś firmę w 2022 roku? Wkrótce otrzymasz lub już otrzymałeś tymczasowe rozliczenie podatku dochodowego za 2023. Tak to nie żart! Ale spokojnie. Poniżej dowiesz się czym jest voorlopige aanslag, dlaczego go otrzymałeś i co musisz z nim zrobić.

Co to jest voorlopige aanslag?

Voorlopige aanslag to najprościej mówiąc ocena wstępna, szacująca ile wyniesie obrót oraz podatek Twojej firmy w 2023 r. na podstawie zeznania podatkowego, które złożyłeś w roku 2022.

Wyróżnia się 2 różne typy oceny wstępnej:

 • Wstępna ocena – o którą się ubiegałeś i od teraz będziesz ją automatycznie otrzymywać na przełomie roku.
 • Tymczasowe rozliczenie – które otrzymasz po złożeniu zeznania podatkowego.

Dlaczego dostaję voorlopige aanslag i jaki jest tego cel?

Urząd skarbowy w Holandii wprowadził  ten zabieg po to, by usprawnić i uszczelnić formułę spłaty zobowiązań podatkowych. Oczywiście nie oznacza to, że ocena wstępna wskazująca kwotę jest oceną ostateczną. 

Jeśli uważasz, że w 2023 r. zarobisz mniej lub więcej, możesz dostosować wstępne obliczenie za pośrednictwem Belastingdienst. W ten sposób unikniesz konieczności spłacania zawyżonej kwoty w przyszłym roku.

Co więcej, jeśli w podstawie Twoich rozliczeń zmieniają się inne rzeczy, np. rozliczasz się z partnerem lub rozwodzisz się, to również skontaktuj się z urzędem, ponieważ z tego tytułu przysługują Ci ulgi podatkowe, które mogą obniżyć wysokość podatku do zapłaty. 

Dlaczego powinienem sam zapytać o voorlopige aanslag?

Nie otrzymałeś wstępnej oceny, a chcesz ocenić wysokość podatku i skonfrontować go z przewidywaniami zysków, strat i ulg, które Ci przysługują.

Wejdź na stronę: Belastingdienst i złóż wniosek o voorlopige aanslag, aby móc zacząć opłacać podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne według faktycznych danych.

Czy muszę co roku składać zapytanie o decyzję wstępną?

Nie. Jeśli ubiegałeś się o ocenę wstępną, to każdego kolejnego roku na przełomie grudnia i stycznia będziesz otrzymywać ją automatycznie.

Terminy i sposoby zapłaty

Wyróżnia się dwa sposoby zapłaty:

 • W 11 ratach – zapłatę podatku możesz rozłożyć na maksymalnie 11 rat, a pierwsza rata musi wpłynąć do urzędu przed 1 marca 2023 roku.
 • Jednorazowo – jeśli zapłacisz całą kwotę przed 1 marca 2023 r. otrzymasz rabat. 
voorlopige aanslag

Dlaczego mój voorlopige aanslag w tym roku jest wyższy?

Czy na początku 2023 r. otrzymałeś wyższą wstępną ocenę, niż się spodziewałeś? Może to wynikać z 3 rzeczy:

 • Urząd wdrożył zmiany fiskalne na 2023 rok, które zmieniły  progi podatkowe. Tutaj możesz poznać wysokość aktualnych kwot
 • Niedawno zmieniłeś wstępna decyzję podatkową za rok 2022 – na przykład zgłosiłeś wzrost dochodów lub wzrost zysków. 
 • Urząd oparł ocenę na Twoim zeznaniu podatkowym za 2021 rok

Dlaczego mój voorlopige aanslag w tym roku jest niższy?

Fakt, że otrzymałeś niższą ocenę wstępną za 2023 rok, może wynikać z 5 rzeczy:

 1. Urząd wdrożył zmiany fiskalne na 2023 rok, które zmieniły wysokość podatków. Kliknij i poznaj wysokość aktualnych kwot
 2. Złożyłeś wniosek o decyzję tymczasową w 2022 roku

Przykład

W czerwcu 2022 r. wnioskujesz o wstępną decyzję. W sierpniu zostaniesz powiadomiony, że otrzymasz zwrot 2000 € = 400 € miesięcznie. Otrzymasz tę kwotę od sierpnia do grudnia 2022 roku włącznie.

Pod koniec 2022 roku otrzymujesz wstępną decyzję  na rok 2023. Zwrot wynosi 2000 EUR. Otrzymasz tę kwotę w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku, czyli 166,67 € miesięcznie.

 1. Niedawno zmieniłeś vooorlopige aanslag za rok 2022 – na przykład zgłosiłeś wzrost dochodów lub wzrost zysków. 
 2. Urząd oparł ocenę na Twoim zeznaniu podatkowym za 2021 rok
 3. Urząd wystawi Ci tymczasową decyzję z Twoim długiem podatkowym np. z tytułu podatku dochodowego za 2021 rok.

Co, jeśli otrzymałem wstępną decyzję, ale nie jestem w stanie spłacić całej kwoty?

Otrzymałeś wstępną wycenę i nie jesteś w stanie zapłacić jej w terminie? Poniżej poznasz 2 możliwe scenariusze wyjścia z tej sytuacji:

Nie złożyłeś zeznania podatkowego, ale otrzymałeś wstępne rozliczenie

 1. Sprawdź, czy Twoje dane są poprawne i czy kwota w ocenie nie jest za wysoka. Możesz to zrobić tutaj
 2. Jeśli ocena jest prawidłowa, możesz wnioskować o odroczenie płatności. Możesz to zrobić tutaj.

Złożyłeś zeznanie podatkowe, a następnie otrzymałeś wstępne rozliczenie

 1. Po złożeniu zeznania podatkowego również możesz wnioskować o odroczenie płatności: Możesz to zrobić tutaj

Gdzie mogę sprawdzić, co jeszcze muszę zapłacić do Urzędu Skarbowego lub czy otrzymam zwrot?

Masz wysokie koszty, które możesz odliczyć (takie jak odsetki od kredytu hipotecznego lub koszty opieki zdrowotnej)? A może równolegle ze studiami pracujesz na pół etatu? 

Istnieje duża szansa, że ​​w przyszłym roku otrzymasz zwrot podatku.

Czy masz 2 lub więcej prac? A może otrzymujesz zasiłek AOW i emeryturę? Być może będziesz musiał dopłacić w przyszłym roku.

Informacje na temat zwrotu lub dopłaty możesz uzyskać, wykonując poniższe kroki:

 1. Zaloguj się do Mijn Belastingdienst
 2. Na stronie  kliknij „Podatek dochodowy”, a następnie „Rok podatkowy 2023”.
 3. Następnie wybierz „Zażądaj lub zmień wstępną wycenę w celu uzyskania miesięcznego zwrotu, lub płatności”.
 4. Otworzy się formularz „Wniosek o ocenę wstępną lub jej zmianę w 2023 r.”.
 5. Uzupełnij wszystkie dane lub zmień je w razie potrzeby.
 6. Po wyliczeniach zobaczysz, czy otrzymasz zwrot pieniędzy, czy też będziesz musiał dopłacić. 

Podsumowanie

Prawo podatkowe w Holandii stale się zmienia. Wynika to z nowych regulacji prawnych UE, jak i wewnętrznych procedur, które mają ułatwić życie urzędom i podatnikom. Teraz wiesz, że voorlopige aanslag to rozwiązanie, które możesz przekuć na korzyść swoich rozliczeń.

Nie wiesz, jak rozliczyć podatek? Skorzystaj z pomocy!

Kliknij TUTAJ i skontaktuj się z nami!

Koszty firmowe

Koszty firmowe – jakie koszty może generować Twoja firma i od których z nich możesz odliczyć BTW?

Prowadząc własną firmę jednoosobową, czy inną formę działalności (np.spółkę) masz możliwość obniżenia podatku dochodowego BTW. Wysokość podatku dochodowego płaconego przez firmy naliczana jest na podstawie uzyskanych przychodów obniżonych o koszty przedsiębiorstwa. Co oznacza, że im one będą wyższe, tym do zapłacenia będzie mniejszy podatek BTW. Nic więc w tym dziwnego, że niemal  każdy przedsiębiorca szuka sposobów jak zwiększyć koszty w firmie.

Jakie jednak koszty firmowe można uwzględnić, prowadząc firmę w Holandii? Co należy uczynić, aby było to zgodne z aktualnymi przepisami?

Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedzi w naszym artykule. Zapraszamy!

Z artykułu dowiesz się między innymi: 

 • Co to są koszty firmowe?
 • Dlaczego warto generować koszty firmy?
 • Koszty podlegające całkowitemu odliczeniu.
 • Koszty podlegające częściowemu odliczeniu.
 • Koszty niepodlegające odliczeniu.
 • Od których kosztów nie można odliczyć BTW?
 • Jak prawidłowo udokumentować koszty firmy?
 • Kiedy generowanie wysokich kosztów w firmie nie będzie dla Ciebie opłacalne?

Co to są koszty firmowe?

Koszty firmowe (koszt uzyskania przychodu) zgodnie z prawem podatkowym są to nakłady finansowe, które przedsiębiorca musi ponieść, aby osiągnąć przychód lub zachować / zabezpieczyć źródła przychodu.

Pamiętaj, że to Ty masz obowiązek udowodnienia przed Urzędem Skarbowym, że wydatek, który zaliczyłeś jako koszt uzyskania przychodu, ma związek z prowadzoną przez Ciebie działalnością.

Koszty firmowe

Dlaczego warto generować koszty?

Celem prowadzenia własnej działalności gospodarczej jest oczywiście uzyskanie satysfakcjonujących przychodów. Po co w takim razie  generować koszty?

Paradoksalnie generowanie wysokich kosztów może być korzystne dla Ciebie jako przedsiębiorcy, mimo iż wiąże się z ponoszeniem dużych wydatków. Prowadząc firmę, wydajesz pieniądze po to, aby móc zarabiać, a im wyższe koszty ponosisz, tym niższy zapłacisz podatek dochodowy. Jest to szczególnie opłacalne w przypadku firm jednoosobowych, które osiągają stosunkowo nieduże zyski.

Wysokie koszty firmowe = niski podatek dochodowy

Tylko jakie wydatki się liczą, a jakie nie, jako koszt firmowy? Niektóre wydatki można odliczyć w całości, inne jedynie częściowo lub wcale.

Koszty podlegające całkowitemu odliczeniu

Koszty firmowe podlegające w 100% odliczeniu:

 • koszt wynajmu lokalu (biuro, magazyn, hala) – miejsce, które służy Ci do pracy i nie jest twoją własnością
 • samochód firmowy i koszty związane z jego eksploatacją – szczegóły znajdziesz w naszym wcześniejszym artykule https://www.biuropegaz.nl/auto-na-firme-w-holandii-poznaj-3-dostepne-opcje/
 • koszty zatrudnienia pracowników
 • zlecenia dla podwykonawców
 • sprzęt – konieczny sprzęt do funkcjonowania firmy (również sprzęt komputerowy i oprogramowania)
 • koszty usług księgowych
 • abonament za telefon służbowy i internet stacjonarny w biurze
 • wyposażenie biura
 • szkolenia, materiały edukacyjne, fachowa literatura
 • podróże służbowe – koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia podczas ich trwania
 • odzież robocza – jeśli wykonujesz pracę wymagającą odzieży ochronnej
 • ubezpieczenie majątkowe i OC firmy
 • koszty poniesione w związku z egzekwowaniem należności od dłużników
 • działania marketingowe – reklamy, promocje, gadżety reklamowe, koszty założenia i utrzymania strony internetowej

Koszty firmowe podlegają częściowemu odliczeniu

Niektóre wydatki możemy odliczyć tylko częściowo (ponieważ mimo tego, że mają związek z działalnością to mamy z nich także korzyści prywatne).

 • koszty mieszane i tylko cześć służbowa podlega odliczeniu. 
 • telefon lub Internet w domu – rachunku możesz odliczyć tylko tę część, która dotyczy firmowego użytku. W jaki sposób to stwierdzić lub obliczyć? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. 

Koszty firmowe niepodlegające odliczeniu 

Odliczeniu nie podlegają wydatki, w których jasno można zauważyć korzyści prywatne:

 • uzyskanie prawa jazdy
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • posiłki w pracy
 • mandaty
 • biuro w mieszkaniu (z wyjątkami)
 • literatura powszechna (niezwiązana z profilem działalności)
 • odzież i kosmetyki
 • sprzęt i narzędzia, których nie używasz do prowadzenia biznesu
 • koszty poniesione na hobby lub rozwój osobisty

Od których kosztów nie można odliczyć BTW?

Pewne koszty firmy nie zawierają BTW lub nie można go według prawa  odliczyć:

 • faktury za leasing samochodu
 • ubezpieczenie samochodu, firmy sprzętów
 • zakupy z zagranicy
 • koszty bankowe
 • niektóre szkolenia i kursy
 • koszty żywności

Jak prawidłowo udokumentować koszty firmowe?

Podczas kontroli skarbowej (która może się zdarzyć w Twojej firmie) urzędnik będzie domagał się odpowiedniego udokumentowania i udowodnienia, że poniesione koszty są rzeczywiście związane z prowadzeniem działalności. 

Dlatego upewnij się, że wszystkie koszty firmy znajdują się w Twojej administracji.

Koszty muszą być udokumentowane w formie faktury lub rachunku (tylko do 100 euro powyżej musi być faktura, wyjątkiem jest rachunek za paliwo).

Wszystkie faktury i rachunki powinny być czytelne i zawierać następujące dane:

 • dane kupującego i dane sprzedającego (nazwę firmy, adres, numer BTW)
 • przedmiot/ usługę transakcji
 • datę 
 • kwotę
 • wyodrębnione BTW
Koszty firmowe

Kiedy generowanie wysokich kosztów w firmie nie będzie dla Ciebie opłacalne?

Generowanie wysokich kosztów w firmie obniża osiągany jej dochód, a w pewnych sytuacjach będzie Ci zależeć na tym, aby ten dochód był jak najwyższy. Jedną z takich sytuacji jest ubieganie się o kredyt. Miej na uwadze to, że Twoja zdolność kredytowa zależy od wysokości dochodów Twojej firmy. Jeśli dochody będą znacznie obniżone poprzez koszty, możliwe jest, że Twój wniosek o kredyt zostanie przez bank odrzucony.

Podsumowując – ponosząc wydatek i chcąc wrzucić go w koszty firmowe, każdy przedsiębiorca powinien umieć uzasadnić, jak dany koszt związany jest z prowadzeniem jego działalności oraz posiadać odpowiednią dokumentację.

Koszty w firmie bywają bardzo różne i zależą od specyfiki danego biznesu. Każda bowiem branża ma swoje charakterystyczne potrzeby i wydatki. Warto zatem dokładnie przeanalizować swoją sytuację.

Czasem ustalenie co jest, kosztem do odliczenia, a co nie, bywa bardzo trudne – zwłaszcza jeśli prowadzisz samodzielnie księgowość w swojej firmie. Dlatego serdecznie zapraszam Cię do kontaktu z nami. Oferujemy pełen zakres usług administracyjno – księgowych dla małych i dużych firm. 

Dzięki nam możesz sporo zyskać oraz zmniejszyć podstawę podatkową.

Kliknij TUTAJ i skontaktuj się z nami!

ulgi podatkowe w Holandii

Jakie ulgi podatkowe w Holandii przysługują przedsiębiorcom?

Rozpoczęcie pracy na własny rachunek, własna firma to marzenie bardzo wielu osób, ale też  poważna decyzja. Mimo wszystko coraz więcej Polaków decyduje się na otwarcie  działalności w Niderlandach.

Holandia jest jednym z tych  krajów, gdzie odsetek przedsiębiorców jest bardzo wysoki, ponieważ  rząd chętnie wspiera firmy. W tym celu proponuje szereg ulg podatkowych i zniżek dla ich właścicieli.

Na pewno warto zaczerpnąć informacji na ten temat, gdyż może to przynieść  sporo korzyści, szczególnie jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z własną firmą.

Z artykułu dowiesz się między innymi:

 1. Jakie ulgi podatkowe dla  przedsiębiorców są w Holandii?
 2. Które ulgi podatkowe  przysługują Twojej firmie?

Jakie ulgi podatkowe w Holandii są dostępne dla przedsiębiorców?

Podstawowe ulgi podatkowe w Holandii dla samodzielnego przedsiębiorcy to:

ZELFSTANDIGENAFTREK – jest to ulga dla samodzielnego przedsiębiorcy.

STARTERSAFTREK – zniżka dla początkującego firm. Z ulgi tej możesz skorzystać maksymalnie 3 razy w ciągu pierwszych 5 lat prowadzenia działalności.

INVENTARIS AFTREK– ulga inwestycyjna.

Nazywana również Kleinschaligheidsinvesteringaftrek KIA (ulga inwestycyjna na małą skalę) jest to ulga, która przysługuje przedsiębiorcom inwestującym w środki trwałe firmy (aktywa biznesowe), czyli narzędzia, maszyny itp.

 MKB   WINSTVRIJSTELLING – to zniżka, która  przysługuje małym i średnim przedsiębiorstwom niezależnie od liczby godzin poświęconych na ich prowadzenie. 

MEDEWERKERAFTREK ulga dla niepracującego partnera.

Które z ulg podatkowych  przysługują Twojej firmie?

Abyś mógł  korzystać  z wyżej wymienionych zniżek wymagane są przez Belastingdienst pewne warunki do spełnienia.

ZELFSTANDIGENAFTREK 

Masz prawo korzystania z tej ulgi, gdy:

 • spełniasz tzw. Urencriterium – przepracujesz w  swojej firmie co najmniej 1225 godzin w ciągu roku, 
 •  na początku roku kalendarzowego nie masz jeszcze wieku AOW (emerytalnego),
 • jesteś samodzielnym przedsiębiorcą w oczach organów podatkowych, czyli spełniasz pozostałe warunki wymienione powyżej w naszym artykule,

Ulga Zelafstandigenaftrek przysługuje każdemu przedsiębiorcy bez względu na to, jak długo prowadzi swoją działalności oraz jak wysokie są przychody firmy.

W roku 2022 ulga ta wynosi 6.310 euro i niestety z roku na rok będzie ona coraz mniejsza. 

ulgi podatkowe w Holandii

STARTERSAFTREK

Masz prawo korzystać z tej ulgi gdy:

 • spełniasz tzw. Urencriterium – pracujesz w  swojej firmie co najmniej 1225 godzin w ciągu roku, 
 •  na początku roku kalendarzowego nie masz jeszcze wieku AOW (emerytalnego). A co, jeśli w dniu 1 stycznia jesteś w wieku emerytalny? Wówczas nadal przysługuje Ci  Startersaftrek, ale już tylko połowa tej  kwoty.
 • jesteś samodzielnym przedsiębiorcą w oczach organów podatkowych, czyli spełniasz pozostałe warunki wymienione powyżej w naszym artykule,

 Dzięki tej uldze na start zapłacisz mniejszy podatek od zysków.

Standardowa kwota Startersaftrek wynosi 2.123 euro, co zmniejsza dochód, czyli kwotę do opodatkowania. Z ulgi tej możesz skorzystać jedynie  3 razy w ciągu 5 pierwszych lat firmy,  natomiast Zelfstandigaftrek przysługuje Ci  przez cały czas prowadzenia działalności.

INVENTARIS AFTREK

Z  tej zniżki możesz skorzystać, jeśli w danym roku kalendarzowym:

 •  łączna wartość Twojej inwestycji  w środki trwałe to więcej niż 2401 euro i mniej niż 332.994 euro, przy czym minimalny koszt maszyny/narzędzia musi przekraczać 450 euro,

Jeżeli chodzi o wysokość ulgi, jest ona uzależniona od wydanej kwoty na inwestycje.

KIA w  2022 roku

Kwota inwestycji:                   Ulga KIA

 do 2 400 € –                –         0%,

2 401 € do 59 939 €    –          28% kwoty inwestycji,

59 940 € do 110 998 € –       16 784 euro

110 999 – 332 994 €     –         16 784 euro minus 7,56% części kwoty   inwestycji powyżej 110 998 EUR,                 

 Ponad 332 994 EUR   –          0%.,

ulgi podatkowe w Holandii

MKB   WINSTVRIJSTELLING 

Jedyne, co musisz zrobić by móc  skorzystać z tej ulgi, to być przedsiębiorcą w oczach Belastingdienst i osiągać zyski. 

Ulgę  MKB Winstvrijstelling  stosuje się  po uwzględnieniu wszystkich pozostałych ulg. Co oznacza, że na początku od obrotu firmy odejmowane są koszty poniesione przez przedsiębiorcę, następnie odejmowane są wszystkie inne   przysługujące mu ulgi, a  na samym końcu stosuje się ulgę MKB Winstvrijstelling. Ulga ta o 14% pomniejsza zysk firmy, równocześnie zmniejszając podatek należny do zapłaty do Belastingdienst.

MEDEWERKERAFTREK

Dzięki tej uldze masz możliwość pomniejszenie podatku, jeżeli:

-Twój niepracujący partner poświęcił minimum 525 godzin Twojej firmie w ciągu  roku  bez wynagrodzenia lub wynagrodzenie, które wypłacasz z tego tytułu, jest niższe niż 5 000 euro,

-Ty spełniasz kryterium godzin (przepracowałeś 1225 godzin),

– jesteś przedsiębiorcą według  warunków Belastingdienst,

Liczba przepracowanych godzin                          Odliczenie:

przez Twojego partnera: 

    mniej niż 525                                                        brak odliczenia

    525 – 875                                                              1,25% zysku

    875 – 1.225                                                           2% zysku

   1.225 – 1.750                                                         3% zysku

   1 750 lub więcej                                                   4% zysku

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat możliwości ewentualnych odliczeń w przypadku Twojej firmy skontaktuj się z nami.

Oferujemy pełen zakres usług administracyjnych i księgowych dla małych i dużych firm oraz  klientów indywidualnych. Pomagamy również  w zarejestrowaniu i otwarciu firmy w Holandii oraz w  innych formalnościach dotyczących nowej działalności.

Kliknij TUTAJ i skontaktuj się z nami!

DigiD code

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o DigiD code.

DigiD code jest skrótem od Digital Identiteit, czyli cyfrowa tożsamość.

Nie jest to kod, ale login i hasło ( stworzone przez Ciebie) umożliwiające dostęp do usług świadczonych online przez wiele organizacji i urzędów w Holandii.

DigiD code nie jest obowiązkowe, jednak warto mieć  świadomość tego, że coraz  więcej instytucji korzysta z tej możliwości jako jedynej, pozwalającej zalogować się do swojego profilu internetowego. Wówczas, aby móc cokolwiek uregulować online, będziesz zmuszony posiadać DigiD code. W przeciwnym razie pozostaje Ci kontakt telefoniczny lub osobiście wybrać się do organizacji, co wiąże się oczywiście ze stratą czasu i kosztami. 

Z artykułu dowiesz się między innymi:

 • Jak i gdzie można otrzymać DigiD?
 • Jakie holenderskie instytucje korzystają z DigiD code?
 • Czy DigiD code ma termin ważności?
 • Czy można otrzymać DigiD code, nie posiadając meldunku w Holandii?
 • Co to jest logowanie dwuetapowe
 • Co to jest digiD Machtigen?
 • Jak korzystać z DigiD code?
 • Dlaczego warto korzystać z DigiD code?

Jak i gdzie można otrzymać Digid code?

Posiadanie Digid code na pewno bardzo ułatwi Twoje życie i pozwoli  załatwić wiele spraw bez wychodzenia z domu, co jest bardzo przydatne szczególnie w obecnych czasach. Dlatego, jeśli jeszcze go nie masz, to nie zwlekaj już dłużej.

Jeśli chcesz, otrzymać DigiD code wystarczy, że uzupełnisz formularz przez stronę internetową digid.nl/aanvragen. Jest to całkowicie bezpłatne i zajmie Ci dosłownie tylko kilka minut.

Dane, które będą Ci potrzebne, aby uzupełnić formularz to:

 • Burgerservicenummer – numer BSN
 • data urodzenia
 • kod pocztowy – gminy, w której jesteś zameldowany
 • numer domu
 • aktualny e-mail adres

Obowiązkowo zaakceptuj na dole formularza regulamin (Ik accepteer de gebruiksvoorwaarden). Następnie utwórz hasło i login, czyli właśnie swój DigiD code, który będzie Twoim indywidualnym podpisem elektronicznym. Po kilku dniach na podany adres zamieszkania dostaniesz kod aktywacyjny. Uwaga, kod jest ważny tylko przez 20 dni, więc jak najszybciej uaktywnij swój DigiD code.

Jakie holenderskie instytucje korzystają z DigiD code?

Holenderskie urzędy stawiają na innowacje, dzięki temu możesz załatwić wiele formalnych spraw online. 

W Holandii z Digid code korzystają np.

 • Gemeente – Urząd Gminy
 • Belastingdienst – Urząd Skarbowy
 • UWV – Urząd Pracy
 • Policja
 • Władze prowincji
 • Fundusze emerytalne
 • Zorgverzekeraars – Zakłady Ubezpieczalnie Zdrowotnych

oraz niektóre szpitale, kliniki, apteki i lekarze domowi

Digid umożliwia Ci składanie corocznego rozliczenia podatkowego oraz wniosków o różnego rodzaju dofinansowania  online, a także zarządzać swoim ubezpieczeniem zdrowotnym.

Czy DigiD kod ma termin ważności?

DigiD code traci ważność tylko i wyłącznie, wtedy gdy nie jest przez Ciebie używane przez okres dłuższy niż 18 miesięcy. W takiej sytuacji  powinieneś ponownie złożyć formularz o przyznanie nowego.

DigiD code

Czy można otrzymać Digital Identiteit nie posiadając meldunku w Holandii?

Oczywiście, że tak. Bez względu na to, czy masz meldunek, czy go nie masz, czy może obecnie mieszkasz w Polsce, możesz otrzymać kod. Podczas procedury wypełniania formularza powinieneś zaznaczyć “ Ik woon buiten Nederland” oraz wybrać Urząd Gminy w Holandii, do której po otrzymaniu specjalnego kodu będziesz musiał się udać w celu aktywacji cyfrowej tożsamości. Masz na to 30 dni. Aby procedura się powiodła należy zabrać ze sobą: dokument tożsamości (ten sam, który został podany we wniosku), kod otrzymany SMS lub na adres e-mail, numer BSN.

Co to jest logowanie dwuetapowe?

Jeżeli chcesz jeszcze lepiej chronić swoje dane i załatwiać więcej spraw za pomocą DigiD, zaloguj się przy użyciu aplikacji DigiD lub stosując dodatkową weryfikację identyfikatora DigiD przez SMS. W tej sytuacji nikt nie ma dostępu do Twoich danych, nawet jeżeli zna Twoje hasło.Należy pamiętać, że w wielu organizacjach nie można już logować się za pomocą samej nazwy użytkownika i hasła. Zawsze potrzebujesz telefonu.

 • Kontrola SMS –dodaj swój numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego do swojego konta DigiD i aktywuj logowanie z weryfikacją SMS.
 • Aplikacja DigiD –  to najprostszy sposób na bezpieczne logowanie. Nie musisz już pamiętać skomplikowanego hasła. Tylko PIN, który sam wybierasz. Potrzebne jest urządzenie mobilne z systemem operacyjnym iOS (wersja 12 i nowsze) lub Android (wersja 7.0 i nowsze). 

Co to jest DigiD Machtigen?

Większość spraw urzędowych możesz załatwić już online. Jeśli chcesz, aby ktoś inny robił to za Ciebie, to nigdy nie zdradzaj mu swojego kodu. Wystąp o pełnomocnictwo, czyli DigiD Machtigen dla tej osoby. Dzięki niemu pośrednik będzie mógł bezpiecznie i szybko uregulować Twoje sprawy urzędowe online. Co ważne, to Ty decydujesz, co ta osoba może dla Ciebie zrobić i kiedy. Możesz wystąpić o takie pełnomocnictwo dla osoby prywatnej, firmy lub organizacji poprzez stronę DigiD Machtigen.

Jak korzystać z Digital Identiteit?

Korzystanie z Digital Identiteit jest proste i bezproblemowe. Regulując sprawy online z którymś z urzędów, system automatycznie przekierowuje Cię na stronę DigiD, prosi o login i hasło (czyli to, co sam wymyśliłeś przy składaniu wniosku o cyfrową tożsamość).

Dlaczego warto korzystać z DigiD code?

Jednym słowem cyfrowa tożsamość w Holandii to bezpieczny i prosty sposób na załatwianie wielu formalnych spraw. Bez konieczności wychodzenia z domu, dodatkowych kosztów lub za pośrednictwem upoważnionej osoby, czy firmy. Wiele instytucji już w tym momencie korzysta DigiD jako jedynej możliwości zalogowania się na swoim profilu, a  w przyszłości na pewno będzie ich coraz więcej. Jeżeli jeszcze nie posiadasz kodu, to nie zwlekaj, złóż wniosek już dziś.

Jeśli masz więcej pytań, kłopoty  wypełnieniem wniosku, aktywacją lub korzystaniem z DigiD code, to skontaktuj się  z nami. Chętnie Ci pomożemy i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Kliknij TUTAJ i skontaktuj się z nami!