ulgi podatkowe w Holandii

Jakie ulgi podatkowe w Holandii przysługują przedsiębiorcom?

Rozpoczęcie pracy na własny rachunek, własna firma to marzenie bardzo wielu osób, ale też  poważna decyzja. Mimo wszystko coraz więcej Polaków decyduje się na otwarcie  działalności w Niderlandach.

Holandia jest jednym z tych  krajów, gdzie odsetek przedsiębiorców jest bardzo wysoki, ponieważ  rząd chętnie wspiera firmy. W tym celu proponuje szereg ulg podatkowych i zniżek dla ich właścicieli.

Na pewno warto zaczerpnąć informacji na ten temat, gdyż może to przynieść  sporo korzyści, szczególnie jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z własną firmą.

Z artykułu dowiesz się między innymi:

  1. Jakie ulgi podatkowe dla  przedsiębiorców są w Holandii?
  2. Które ulgi podatkowe  przysługują Twojej firmie?

Jakie ulgi podatkowe w Holandii są dostępne dla przedsiębiorców?

Podstawowe ulgi podatkowe w Holandii dla samodzielnego przedsiębiorcy to:

ZELFSTANDIGENAFTREK – jest to ulga dla samodzielnego przedsiębiorcy.

STARTERSAFTREK – zniżka dla początkującego firm. Z ulgi tej możesz skorzystać maksymalnie 3 razy w ciągu pierwszych 5 lat prowadzenia działalności.

INVENTARIS AFTREK– ulga inwestycyjna.

Nazywana również Kleinschaligheidsinvesteringaftrek KIA (ulga inwestycyjna na małą skalę) jest to ulga, która przysługuje przedsiębiorcom inwestującym w środki trwałe firmy (aktywa biznesowe), czyli narzędzia, maszyny itp.

 MKB   WINSTVRIJSTELLING – to zniżka, która  przysługuje małym i średnim przedsiębiorstwom niezależnie od liczby godzin poświęconych na ich prowadzenie. 

MEDEWERKERAFTREK ulga dla niepracującego partnera.

Które z ulg podatkowych  przysługują Twojej firmie?

Abyś mógł  korzystać  z wyżej wymienionych zniżek wymagane są przez Belastingdienst pewne warunki do spełnienia.

ZELFSTANDIGENAFTREK 

Masz prawo korzystania z tej ulgi, gdy:

  • spełniasz tzw. Urencriterium – przepracujesz w  swojej firmie co najmniej 1225 godzin w ciągu roku, 
  •  na początku roku kalendarzowego nie masz jeszcze wieku AOW (emerytalnego),
  • jesteś samodzielnym przedsiębiorcą w oczach organów podatkowych, czyli spełniasz pozostałe warunki wymienione powyżej w naszym artykule,

Ulga Zelafstandigenaftrek przysługuje każdemu przedsiębiorcy bez względu na to, jak długo prowadzi swoją działalności oraz jak wysokie są przychody firmy.

W roku 2022 ulga ta wynosi 6.310 euro i niestety z roku na rok będzie ona coraz mniejsza. 

ulgi podatkowe w Holandii

STARTERSAFTREK

Masz prawo korzystać z tej ulgi gdy:

  • spełniasz tzw. Urencriterium – pracujesz w  swojej firmie co najmniej 1225 godzin w ciągu roku, 
  •  na początku roku kalendarzowego nie masz jeszcze wieku AOW (emerytalnego). A co, jeśli w dniu 1 stycznia jesteś w wieku emerytalny? Wówczas nadal przysługuje Ci  Startersaftrek, ale już tylko połowa tej  kwoty.
  • jesteś samodzielnym przedsiębiorcą w oczach organów podatkowych, czyli spełniasz pozostałe warunki wymienione powyżej w naszym artykule,

 Dzięki tej uldze na start zapłacisz mniejszy podatek od zysków.

Standardowa kwota Startersaftrek wynosi 2.123 euro, co zmniejsza dochód, czyli kwotę do opodatkowania. Z ulgi tej możesz skorzystać jedynie  3 razy w ciągu 5 pierwszych lat firmy,  natomiast Zelfstandigaftrek przysługuje Ci  przez cały czas prowadzenia działalności.

INVENTARIS AFTREK

Z  tej zniżki możesz skorzystać, jeśli w danym roku kalendarzowym:

  •  łączna wartość Twojej inwestycji  w środki trwałe to więcej niż 2401 euro i mniej niż 332.994 euro, przy czym minimalny koszt maszyny/narzędzia musi przekraczać 450 euro,

Jeżeli chodzi o wysokość ulgi, jest ona uzależniona od wydanej kwoty na inwestycje.

KIA w  2022 roku

Kwota inwestycji:                   Ulga KIA

 do 2 400 € –                –         0%,

2 401 € do 59 939 €    –          28% kwoty inwestycji,

59 940 € do 110 998 € –       16 784 euro

110 999 – 332 994 €     –         16 784 euro minus 7,56% części kwoty   inwestycji powyżej 110 998 EUR,                 

 Ponad 332 994 EUR   –          0%.,

ulgi podatkowe w Holandii

MKB   WINSTVRIJSTELLING 

Jedyne, co musisz zrobić by móc  skorzystać z tej ulgi, to być przedsiębiorcą w oczach Belastingdienst i osiągać zyski. 

Ulgę  MKB Winstvrijstelling  stosuje się  po uwzględnieniu wszystkich pozostałych ulg. Co oznacza, że na początku od obrotu firmy odejmowane są koszty poniesione przez przedsiębiorcę, następnie odejmowane są wszystkie inne   przysługujące mu ulgi, a  na samym końcu stosuje się ulgę MKB Winstvrijstelling. Ulga ta o 14% pomniejsza zysk firmy, równocześnie zmniejszając podatek należny do zapłaty do Belastingdienst.

MEDEWERKERAFTREK

Dzięki tej uldze masz możliwość pomniejszenie podatku, jeżeli:

-Twój niepracujący partner poświęcił minimum 525 godzin Twojej firmie w ciągu  roku  bez wynagrodzenia lub wynagrodzenie, które wypłacasz z tego tytułu, jest niższe niż 5 000 euro,

-Ty spełniasz kryterium godzin (przepracowałeś 1225 godzin),

– jesteś przedsiębiorcą według  warunków Belastingdienst,

Liczba przepracowanych godzin                          Odliczenie:

przez Twojego partnera: 

    mniej niż 525                                                        brak odliczenia

    525 – 875                                                              1,25% zysku

    875 – 1.225                                                           2% zysku

   1.225 – 1.750                                                         3% zysku

   1 750 lub więcej                                                   4% zysku

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat możliwości ewentualnych odliczeń w przypadku Twojej firmy skontaktuj się z nami.

Oferujemy pełen zakres usług administracyjnych i księgowych dla małych i dużych firm oraz  klientów indywidualnych. Pomagamy również  w zarejestrowaniu i otwarciu firmy w Holandii oraz w  innych formalnościach dotyczących nowej działalności.

Kliknij TUTAJ i skontaktuj się z nami!