partner fiskalny

Partner fiskalny – Kim jest i jakie warunki trzeba spełnić, by nim zostać?

Kim jest partner fiskalny i jakie kryteria należy spełniać, by nim zostać? Jak wygląda proces rozliczenia podatków wraz z partnerem podatkowym i jak się do tego przygotować? Na te pytania odpowiedź znajdziesz poniżej.

Kim jest partner fiskalny (podatkowy)?

W Holandii partner podatkowy tzw. „tax partner” to osoba, która po spełnieniu określonych warunków może rozliczać podatki razem ze swoim partnerem życiowym.

Kiedy spełnione są odpowiednie warunki, takie jak wspólne zamieszkanie czy tworzenie wspólnego gospodarstwa domowego, partnerzy podatkowi mogą wybrać korzystanie z tzw. „zgłoszenia wspólnego,” czyli „gezamenlijke aangifte”.

Dzięki zgłoszeniu wspólnemu mogą oni złożyć wspólny wniosek podatkowy w Holandii, co pozwala na uwzględnienie wspólnych dochodów i odliczenia różnych ulg podatkowych, co może być bardzo korzystne.

Wspólne złożenie wniosku podatkowego może wpłynąć na wysokość podatku do zapłacenia lub ewentualny zwrot podatku.

Warto jednak zauważyć, że partner podatkowy w Holandii nie musi koniecznie oznaczać małżonka lub partnera życiowego. Może to również odnosić się do innych sytuacji, w których dwie osoby wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe i spełniają kryteria partnerstwa podatkowego.

Jakie warunki musi spełniać partner fiskalny, by został uznany przez Belastingdienst?

Według Belastingdienst, czyli holenderskiego urzędu podatkowego, aby zostać uznanym za partnera fiskalnego, muszą być spełnione pewne kryteria. 

Oto główne warunki:

 • Związek małżeński lub związek partnerski: Partnerzy fiskalni mogą być małżonkami, lub osobami pozostającymi w związku partnerskim. Związek partnerski to formalne związanie dwóch osób w Holandii, które nie są małżeństwem, ale mają zarejestrowany związek partnerski w urzędzie stanu cywilnego.
 • Wspólne zamieszkanie: Partnerzy fiskalni muszą mieszkać razem w jednym gospodarstwie domowym. Oddzielne adresy mogą uniemożliwić uznanie takiego związku.
 • Wspólne gospodarstwo domowe: Oznacza to, że partnerzy łączą swoje finanse i obowiązki domowe. Mają wspólny dostęp do środków na utrzymanie gospodarstwa, takie jak rachunki bankowe czy opłaty za mieszkanie.
 • Wspólne dzieci: Jeśli partnerzy mają dzieci, to także wpływa na kwalifikację jako partnerów fiskalnych, niezależnie od tego, czy tylko jedno z nich jest rodzicem/ prawnym opiekunem, a drugie nie ma nic wspólnego z dzieckiem, czy są rodzicami adopcyjnymi. 

Ważne jest zrozumienie, że nie każdy związek małżeński lub partnerski automatycznie kwalifikuje się jako partnerstwo fiskalne. Partnerzy muszą aktywnie brać udział w życiu partnerskim i spełniać powyższe kryteria w czasie, do którego dotyczy dany rok podatkowy.

Jeśli wątpisz, czy spełniasz warunki partnera fiskalnego, zawsze warto skontaktować się z biurem księgowym Pegaz, gdzie chętnie określimy, czy kwalifikujesz się do takiego rozwiązania. 

Kliknij w link i skontaktuj się z nami: https://www.biuropegaz.nl/kontakt/ 

Kiedy partner fiskalny nie może się dalej z Tobą rozliczać?

Partnerstwo fiskalne w Holandii może ustawać z różnych powodów. Oto kilka sytuacji, w których może to nastąpić:

 • Zakończenie związku: Jeśli małżonkowie lub partnerzy decydują się na zakończenie swojego związku poprzez rozwód, lub rozwiązanie związku partnerskiego, partnerstwo fiskalne przestaje obowiązywać od daty, w której orzeczenie sądu zostało wydane.
 • Separacja: W przypadku separacji, gdy małżonkowie lub partnerzy nadal są formalnie w związku, ale żyją oddzielnie, mogą zrezygnować z partnerstwa fiskalnego. W takiej sytuacji konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w holenderskim urzędzie podatkowym (Belastingdienst).
 • Zgoda na indywidualne zgłoszenie: Partnerzy fiskalni mogą zdecydować się na indywidualne zgłoszenie, jeśli nie spełniają już warunków partnerstwa fiskalnego lub nie chcą już być uznawani za partnerów fiskalnych. W takim przypadku również konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w Belastingdienst.
 • Śmierć jednego z partnerów: Partnerstwo fiskalne zostaje automatycznie zakończone w przypadku śmierci jednego z partnerów.

W przypadku ustania partnerstwa fiskalnego zaleca się skontaktować się z holenderskim urzędem podatkowym (Belastingdienst) i zgłosić tę zmianę. Może to być zrobione za pośrednictwem odpowiednich formularzy dostępnych na stronie internetowej Belastingdienst lub w lokalnym biurze urzędu podatkowego. Należy podać odpowiednią datę ustania partnerstwa, aby uniknąć niepotrzebnych korekt w zeznaniu podatkowym.

Jakie są korzyści z rozliczania podatków z partnerem fiskalnym?

Wspólne rozliczenie podatkowe w Holandii przynosi wiele korzyści dla partnerów fiskalnych. 

Oto główne zalety korzystania z tej opcji:

 • Podatek od dochodów: Partnerzy fiskalni łączą swoje dochody w jedno zgłoszenie podatkowe. To pozwala na zsumowanie dochodów obojga partnerów, co często prowadzi do niższej skali podatkowej i niższego ogólnego obciążenia podatkowego. Może to być szczególnie korzystne, gdy jedno z partnerów zarabia znacznie więcej niż drugie, a wspólne rozliczenie pozwala skorzystać z niższych progów podatkowych.
 • Odliczenia i ulgi podatkowe: Wspólne zgłoszenie podatkowe umożliwia skorzystanie z różnych odliczeń i ulg podatkowych dostępnych w Holandii. Dzięki temu partnerzy mogą obniżyć swoje zobowiązania podatkowe i zwiększyć ewentualny zwrot podatku.
 • Obciążenie na dzieci: Jeśli partnerzy mają dzieci, wspólne rozliczenie podatkowe pozwala na uwzględnienie odpowiednich ulg i zniżek podatkowych związanych z utrzymaniem dzieci. To może znacznie wpłynąć na ostateczny podatek do zapłacenia lub zwrot podatku.
 • Uproszczenie procedury: Wspólne zgłoszenie podatkowe oznacza złożenie jednego wspólnego wniosku zamiast dwóch oddzielnych. To upraszcza procedurę podatkową i oszczędza czas oraz wysiłek w porównaniu do indywidualnych rozliczeń.
partner fiskalny

Jak rozliczyć podatki wraz z partnerem fiskalnym – Krok po kroku

Rozliczenie podatkowe wraz z partnerem fiskalnym w Holandii odbywa się poprzez złożenie wspólnego wniosku podatkowego, zwyczajowo nazywanego „gezamenlijke aangifte.” Proces ten pozwala na uwzględnienie wspólnych dochodów i skorzystanie z różnych ulg podatkowych dostępnych dla par spełniających warunki partnerstwa podatkowego. 

Oto kroki, które należy podjąć w celu przeprowadzenia wspólnego rozliczenia podatkowego z partnerem fiskalnym:

 • Zbierz niezbędne dokumenty: Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku, upewnij się, że masz wszystkie potrzebne dokumenty, takie jak formularze informacyjne (jaaropgaaf) od pracodawcy, informacje dotyczące dochodów z innych źródeł, potwierdzenia ulg podatkowych, itp. Warto również zebrać dokumenty dotyczące wydatków podlegających odliczeniu, takie jak rachunki medyczne czy dokumentacja związana z opłatami za mieszkanie.
 • Zaloguj się do platformy podatkowej: Holenderski urząd podatkowy (Belastingdienst) umożliwia składanie wniosków podatkowych online za pośrednictwem swojej platformy internetowej. Zaloguj się na swoje indywidualne konto podatkowe lub załóż nowe, jeśli go jeszcze nie masz.
 • Rozpocznij wypełnianie wniosku: W formularzu wniosku podatkowego zaznacz, że składasz wspólne zgłoszenie (gezamenlijke aangifte) z partnerem fiskalnym. Wprowadź informacje dotyczące swoich dochodów i wydatków oraz wydatków i dochodów partnera.
 • Wprowadź dane partnera fiskalnego: Wprowadź wszystkie wymagane informacje dotyczące partnera fiskalnego, takie jak numer BSN (Burgerservicenummer) oraz jego dochody i wydatki. Upewnij się, że wprowadzasz poprawne dane, aby uniknąć błędów w rozliczeniu.
 • Sprawdź i przekaż wniosek: Po wypełnieniu wszystkich danych, dokładnie przejrzyj wniosek, upewnij się, że wszystkie informacje są poprawne, a następnie prześlij go elektronicznie. Można również zapisać wniosek i wrócić do niego później, jeśli potrzebujesz więcej czasu na zebranie wszystkich potrzebnych danych.
 • Odbierz potwierdzenie: Po złożeniu wniosku, otrzymasz potwierdzenie od Belastingdienst, które potwierdzi przyjęcie wniosku. W razie potrzeby urząd może poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów w celu zweryfikowania informacji w zgłoszeniu.

Warto pamiętać, że terminy składania wniosków podatkowych w Holandii różnią się w zależności od rodzaju dochodów i sytuacji finansowej. Dlatego zaleca się wcześniejsze wypełnienie wniosku podatkowego, aby uniknąć kary za opóźnienie. 

Partner fiskalny w Holandii – Podsumowanie

Chcesz zacząć rozliczać się z partnerem fiskalnym? Skontaktuj się z nami. Chętnie wyjaśnimy Ci, czy Ty jak i Twój partner spełniacie kryteria respektowane przez holenderski urząd skarbowy oraz pokażemy, w jaki sposób rozliczyć podatek. 

Kliknij w link i skontaktuj się z nami: https://www.biuropegaz.nl/kontakt/