POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY PEGAZ ADMINISTRATIE & ADVIES

Firma  PEGAZ Advies & Administratie przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności swoich Zleceniodawców. W Polityce Prywatności wyjaśniamy jakie dane osobowe zbiera i przetwarza PEGAZ Advies & Administratie,  w jaki sposób je przechowuje, w jakim celu i komu je udostępnia.

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych  w firmie PEGAZ jest Edyta B. Kempińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwa handlową  Pegaz Advies & Administratie (dalej: PEGAZ),  z siedzibą w Bredzie, adres Verbeetenstraat 37, zarejestrowana w Rejestrze Firm Izby Handlowej(Nl: Kamer van Koophandel) pod numerem 51200589;  

1) Kiedy Polityka Prywatności ma swoje zastosowanie?

Dokument ten ma swoje zastosowanie w  każdym przypadku kiedy PEGAZ przetwarza dane osobowe * osób korzystających z jej usług. Korzystając ze strony internetowej lub z usług PEGAZ Zleceniodawca wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustaleń zawartych w poniższej Polityce Prywatności.

*Dane osobowe opisane w art 4. EU RODO: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Osoby poniżej 16 roku życia mogą zostać zarejestrowane w administracji tylko za zgodą rodzica / opiekuna prawnego. Rodzice / opiekunowie prawni mogą wycofać zgodę,  co rezultuje usunięciem wszystkich danych osobowych osoby niepełnoletniej.

2) Jakie informacje zostają rejestrowane?

Aby móc świadczyć usługi PEGAZ musi gromadzić i przechowywać niektóre prawnie chronione dane osobowe. Poniżej znajduje się przegląd danych osobowych, które przetwarzamy:

–  Imię i nazwisko
– Płeć
– Data urodzenia
– Miejsce urodzenia
– Dane adresowe
– Stan cywilny
– Numer telefonu
– Adres e-mail
– Numer rachunku bankowego

– Numer Kvk i BSN

3) W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

– Obsługa Państwa płatności;
– Wysyłanie naszego biuletynu i/lub broszury reklamowej po uprzednim wyrażeniu zgody;
– Możliwość kontaktu telefonicznego lub mailowego z Państwem w przypadkach, kiedy jest to konieczne do wykonania naszej usługi lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie (okno kontaktowe lub telefon);
– Informowanie Państwa o zmianach w naszych usługach i produktach;
– Dostarczanie Państwu produktów i usług;
– PEGAZ przetwarza dane osobowe również w przypadkach, kiedy jesteśmy do tego zobowiązani prawnie, na przykład w przypadku informacji, niezbędnych do naszego zeznania podatkowego.

4) Jak długo przechowujemy dane osobowe?

PEGAZ przechowuje Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to absolutnie konieczne do realizacji zawartej umowy (lub udzielenia odpowiedzi na pytanie), przy czym niektóre dane osobowe, niezbędne do spełnienia obowiązków fiskalnych względem Urzędu Podatkowego maksymalnie 7 lat.

5) Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe , przekazane przez Państwa firmie PEGAZ zostaną udostępnione osobom trzecim tylko za Państwa zgodą i tylko jeśli jest to konieczne do realizacji powyżej opisanych celów lub zobowiązań regulowanych przez prawo. 

PEGAZ nigdy nie przekazuje Państwa danych osobowych firmom z którymi nie zawarł umowy o przekazaniu danych osobowych.  Firmy te mają obowiązek zabezpieczyć Państwa dane osobowe. 

6) Jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe

PEGAZ  poważnie traktuje ochronę Państwa danych i podejmuje odpowiednie kroki, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i zmianom bez Państwa zgody.

Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są odpowiednio chronione lub zauważysz oznaki nadużycia, skontaktuj się  z PEGAZ  wysyłając e-mail na adres: pegazadvies@gmail.com

Zgromadzone dane osobowe są  przechowywane na zabezpieczonym komputerze w  hasłem zabezpieczonych  plikach i na dysku zewnętrznym oraz telefonie komórkowym. Wszystkie te nośniki posiadają najnowsze wersje zabezpieczeń  i regularnie pobierane są  aktualizacje oprogramowania.

O ile dane osobowe przechowywane są poza nośnikami elektronicznymi  ( czyli w wersji papierowej) ma to miejsce w szafie zabezpieczonej kluczem. Osoby trzecie nie mają dostępu do danych przechowywanych w ten sposób.

PEGAZ jest zobowiązana rejestrować  ewentualny wyciek danych osobowych w rejestrze.  Groźny wyciek danych osobowych, który może mieć konsekwencje dla sfery prywatnej Zleceniodawcy będzie zgłoszony przez PEGAZ do Autoriteit Persoonsgegevens.

Jeśli uważacie Państwo ze dane nie są odpowiednio chronione lub zauważycie oznaki nadużycia, skontaktujcie się  z PEGAZ  wysyłając e-mail na adres: pegazadvies@gmail.com

7) Newsletter

Nasz biuletyn informacyjny ma na celu informowanie naszych klientów i osób zainteresowanych o zmianach zachodzących w dziedzinie prowadzenia własnej firmy, a także informowanie o kursach organizowanych przez naszą firmę i jej partnerów. Jeśli nie chcecie Państwo już otrzymywać biuletynu, możecie w każdej chwili z niego zrezygnować wysyłając e-mail na adres

8) Dostęp, zmiana lub usuwanie danych osobowych

Macie Państwo prawo do dostępu do danych osobowych przetwarzanych prze PEGAZ, ich zmiany, korekcji lub ich usunięcia z naszej administracji.

Możecie Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu przez PEGAZ.

Wnioski o dostęp, korekcje lub usunięcie możecie Państwo kierować na adres pegazadvies@gmail.com

Jeśli nie ma  podstaw prawnych do odmowy Państwa dane zostaną (częściowo) usunięte lub dopasowane w terminie 10 dni od otrzymania wniosku.

9) Pliki cookies na stronie internetowej

PEGAZ korzysta z funkcjonalnych i analitycznych plików cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany w przeglądarce komputera, tabletu lub smartfona podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej. PEGAZ wykorzystuje pliki cookie o czysto technicznej funkcjonalności. Zapewniają one, że witryna działa poprawnie i że na przykład zapamiętywane są preferowane ustawienia. Te pliki cookie są również wykorzystywane do prawidłowego działania naszej witryny i jej optymalizacji. Nie umieszczamy plików cookie, które śledzą Państwa nawyki przeglądania. Możecie Państwo zrezygnować z plików cookie, ustawiając swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby nie zapisywała plików cookie. Ponadto możecie również usunąć wszystkie informacje zapisane wcześniej w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo pod adresem: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

10) Skargi

Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych możecie Państwo kierować do PEGAZ. Jeśli nie uda nam się wspólnie rozwiać Państwa wątpliwości macie Państwo prawo złożyć skargę do Autoriteit Persoonsgegevens, organu zajmującego się ochroną danych osobowych na terenie Holandii.

11) Pytania

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności  prosimy o kontakt pod adresem e-mail : pegazadvies@gmail.com